пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

11. Логістичні операції

Логістична операція – це відокремлена сукупність дій з реалізації логістичних функцій, спрямована на перетворення матеріального і/або інформаційного потоку.

Виділяють такі логістичні операції:

1. За природою потоку:

а) логістичні операції з матеріальним потоком:

складування;

транспортування;

комплектація;

завантаження;

розвантаження;

внутрішні переміщення сировини та матеріалів під час реалізації логістичних функцій виробництва;

упаковування вантажу;

укрупнення вантажних одиниць;

зберігання.

б) логістичні операції з інформаційним потоком:

збір інформації;

зберігання інформації;

обробка інформації;

передача інформації.

2.         По відношенню до логістичної системи:

а)         зовнішні – орієнтовані на інтеграцію логістичної системи із зовнішнім середовищем (операції у сфері постачання і збуту);

б)         внутрішні – операції, що виконуються всередині логістичної системи.

На зовнішні логістичні операції випадкові змінні впливають більшою мірою, ніж внутрішні.

3.         За характером виконання робіт:

а)         операції з доданою вартістю, які змінюють споживчі властивості товарів (розкрій, розфасовка, сушіння і т.д.);

б)         операції без доданої вартості (зберігання товарів).

4.         За переходом права власності на товар:

а)         односторонні – операції, не пов'язані з переходом права власності на продукцію і страхових ризиків, виконуються всередині логістичної системи;

б)         двосторонні – операції, пов'язані з переходом права власності на продукцію і страхових ризиків від однієї юридичної особи до іншої.

5.         За спрямованістю:

а)         прямі – операції, спрямовані від генератора матеріального потоку та інформації до його споживача;

б)         зворотні – операції, спрямовані від споживача до генератора матеріального потоку та інформації.

Укрупнена група логістичних операцій, спрямованих на реалізацію мети логістичної системи, називається логістичною функцією.


16.06.2014; 01:52
хиты: 39
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2019. All Rights Reserved. помощь