пользователей: 28035
предметов: 12003
вопросов: 223398
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Ефективність використання оборотних засобів підприємства .

Для вимірювання ступеня ефективності використання оборотних засобів існує відповідна система техніко-економічних показників.

В основному для вимірювання ефективності використання використовуються два показники:

1. коефіцієнт використання матеріалів, тобто відношення чистої ваги (маси) виробу до норми або фактичної витрати конструкційного матеріалу.( Кв.м.=Чв/Зв)

2.коефіціент використання коштів матеріалу.

Ефективніше використання оборотних фондів передбачає передовсім розв'язання конкретних завдань з економії сировини, матеріалів, палива, електроенергії.

Джерела економії показують, за рахунок чого можна досягти економії ресурсів, а шляхи економії — як саме, за допомогою яких заходів можна заощаджувати ті чи ті види матеріальних ресурсів.

Джерела: зниження ваги виробів;зменшення питомої ваги матеріалів;скорочення втрат і відходів; використання відходів і побічних продукктів; утилізація вторинних ресурсів.

Шляхи економії: виробничо-технічні : первинна обробка і збагачення сировини; комплексна переробка сировини; застосування ресурсо-зберігаючої техніки; запровадження безвідходної або маловідходної виробничої технології.; організаційно-економічні: удосконалення матеріальних нормативів; поліпшення організація матеріального виробництва; упорядкування системи ціноутворення;застосування системи економічного стимулювання.

 

 


27.05.2014; 10:29
хиты: 243
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь