пользователей: 28229
предметов: 12116
вопросов: 227945
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Нормування і використання оборотних засобів підприємства .

Визначення потреби підприємства у сировині та інших видах матеріальних ресурсів здійснюється за певними нормами їх витрат.

Всі норми класифікуються:

1.За призначенням : норми витрат сировини; норми витрат матеріалів; норми витрат енергії; норми витрат палива.

2.За маштабом дій: групові; індивідуальні.

3. За періодом дії: річні; перспективні.

4.За ступенем деталізації об*єктів нормування: для деталей; для виробу вцілому.

5. За ступенем деталізації нормованих ресурсів: специфіковані; зведені.

Нормування витрат окремих видів матеріальних витрат передбачає дотримання таких принципів:1.Прогресивність.2.Технологічна та економічна обгрунтованість.3.Динамічність та забезпечення можливості зниження норм.

Норма витрати – це гранично допустима величина витрати на виготовлення продукції за умов конкретного виробництва з урахуванням застосування найпрогресивнішої технології та сировини найвищого гатунку.

Структура норми витрат включає: корисну (чисту) витрату; технологічні відходи і втрати; інші організаційно-технічні втрати (під час транспортування, зберігання тощо).

Використовують три основні методи нормування витрат матеріальних ресурсів: 1.аналітично-розрахунковий.Базується на глибокому аналізі та техніко-економічному обгрунтуванні всіх елементів норми з використанням найновіших  досягнень техніки і технологій виробництва.

2.дослідно-лабораторний.Норми витрат визначються за допомогою досліджень і дослідів.Використовуються для нормування витрат допоміжних матеріалів та інструментів.

3.звітно-статистичний. Полягає у встановленні норм витрат виходячи зі звітних даних  про фактичне витрачання ресурсів за минулі роки та очікуаного певного зниження норм у нступні роки.

 

 


27.05.2014; 10:29
хиты: 199
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь