пользователей: 28045
предметов: 12017
вопросов: 223690
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Принципи організації виробничих структур .

Принципи:

Залежно від підрозділу, діяльність якого покладено в основу виробничої структури:цехову;безцехову;корпусну;комбінативну.

За цехової виробничої структури основним виробниим підрозділом є цех.

За характером діяльності цехи поділяються на :основні, допоміжні,обслуговуючі,побічні.Основні випускають продукцію призначену для реалізації.

Допоміжні-випускають продукцію,яка використовується для заддоволення власних потреб.Схема : ЗАВОД : Основні цехи( заготівельні,складальні);Допоміжні;Обслуговуючі;Побічні

Обслуговуючі – виконують роботи необхідні для нормального функціонування основних і допоміжних цехів.

Побічні – займаються утилізацією, переробкою, виготовляють продукцію з відходів основного виробництва.

Безцехова виробнича структура застосовується на невеликих підприємствах з відносно простими виробничими процесами.Основою її побудови є дільниця.

На невеликих підприємствах кілька однотипних цехів можуть бути об*єднані у корпус,тут корпус стає основним структурним підрозділом підприємства і така виробнича структура називається корпусною.

Комбінатська виробнича структура становить підрозділи,які виготовляють завершену частину готового виробу;на підприємствах з такою структурою здійснюються багатостадійні процеси виробництва,характерною рисою яких є послідовність процесів переробки сировини.

За формою спеціалізованих основних цехів розрізняють виробничу структуру: технологічну, предметну, змішану.

За виробничої технологічної структури цехи підприємства спеціалізуються на виконанні певної частини технологічного процесу або окремої стадії виробничого процесу.Технологічна структура використовується переважно на підприємствах одиничного та дрібносерійного виробництва з різноманітною та нестійкою номенклатурою продукції.

Предметна структура передбачає спеціалізацію цехів на виготовленні певного виробу чи групи однотипних виробів,вузлів деталей, з використанням різноманітних технологічних процесів та операцій.

Змішана структура передбачає, що частина цехів спеціалізована технологічно, а частина – предметно.

Залежно від наявності основних і допоміжних процесів виробнича структура буває: комплексна та спеціалізована.

Підприємства з комплексною виробничою структурою мають усю сукупність основних та допоміжних цехів.Підзприємства зі змішаною спеціалізацію – лише частину.

 

 

 


27.05.2014; 10:29
хиты: 263
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь