пользователей: 24898
предметов: 11130
вопросов: 196803
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Функції управління .

Розрізняють такі функцій упр-ня:

1) Функція планування- це процес визначення мети діяльності, передбачення майбутнього розвитку

2) Організаційна – це процес формування структури вироб – ва, розподілення завдань та повноважень, відповідальності між членами організації

3) Функція мотивації – це процес, що спонукає членів організації до спільних погоджених дій

4) Контрольна – процес вимірювання допустимих за певний період результатів, потім порівняння досягнутого із запланованим, корегування діяльності

Організація – це процес формування структури виробництва,розподіл завданьповноважень, відповідальності між працівниками фірми для досягнення цілей.

Мотивація – це процес що спонукає працівників до спільних, узгожених дій,що забезпечують здійснення загальної мети.

Контроль- процнс вимірювання досягнутих за певний період результатів,порівняння досягнутого із запланованим.

Зазначені функції тісно пов*язані між собою у єдиному процесі управління.

 

 


27.05.2014; 10:29
хиты: 164
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2017. All Rights Reserved. помощь