пользователей: 28035
предметов: 12003
вопросов: 223398
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Чинники привабливості ринку євровалют:

1)Відсутність державного регулювання

Основні пільги, які надають при здійсненні операцій  на ринку євровалют:

-звільнення банків від необхідності резервування кредитних ресурсів у центральному банку якщо кошти були отримані з євроринку

2)в більшості країн іноземні банки мають відокремлені від національних рахунки і переміщення євровалют по цих рахунках через державні кордони не супроводжується обов*язковою їх конвертацією в національну валюту внаслідок чого вони не підпадають від валютний контроль.

3)різниця у %-их ставках порівняно з національними процентними ставками

До специфічних характеристик ринку євровалют можна віднести:

  • значні масштаби ринку
  • відсутність чітких просторових кордонів
  • відсутність обмежень у часі
  • універсальність операцій
  • існування специфічних %их ставок
  • мінімальне урядове регулювання ринку
  • вища прибутковість операцій у євровалютах
  • наявність значної кількості фінансових інструментів, їх висока ліквідність

25.08.2015; 13:11
хиты: 285
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь