пользователей: 28054
предметов: 12022
вопросов: 223856
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

2-Поняття та структура світового фінансового ринку.

 Фінансовий ринок з інституціонального погляду — це сукупність банків, спеціалізованих фінансово-кредитних установ, фондових бірж, через які здійснюється рух світових фінансових потоків, та які є посередниками перерозподілу фінансових активів між кредиторами й позичальниками, продавцями та покупцями фінансових ресурсів.

Суб*єкти світового фінансового ринку:

1.учасники ринку:

  • держави;
  • фіз. Та юр.особи, які хочуть придбати вільні фінансові ресурси;
  • фіз. Та юр. Особи, які потребують інвестицій.

2. Фінансові посередники

Основні функції, що виконує світовий фінансовий ринок:

1.забезпечує таку взаємодію продавців та покупців, в результаті якої встановлюються ціни на фінансові активи та зрівноважується попит та пропозиція.

2.фінансові ринки запроваджують механізм викупу в інвесторів фінансових активів, які їм належать.

3.сприяють знаходженню для кожного кредитора контрагента угоди.

4.через механізм фінансового ринку здійснюється акумулювання та розміщення тимчасово вільного світового капіталу.

Касифікація фінансових ринків:

1.За умовами передавання фінансовх ресурсів: ринок позичкового капіталу;ринок акціонерного капіталу.

2.За терміном обігу фінансових активів: ринок грошей;ринок капіталу;

3.Залежно від того, нові фінансові активи пропонуються для продажу чи емітовані раніше: первинний;вторинний.

4.За місцем, де проводяться операції:біржовий;позабіржовий.

5.Залежно від глобальності: міжнародний;національний.

Структуру фінансового ринку можна зобразити так:

Фінансові ресурси світу: фінансова допомога,світовий фінансовий ринок(кредитний ринок,ринок інвестицій,валютний ринок,ринок страхових послуг),золотовалютні резерви.

Відмінності світових фінансових ринків від національних:величезні маштаби операцій;відсутність географічних кордонів;цілодобове проведення операцій;використання валют провідних країн;учасниками є переважно першокласні банки,фінансово-кредитні інститути,корпорації з високим рівнем рейтингу;високий ступінь інформаційних технологій.

 


23.05.2014; 07:03
хиты: 332
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь