пользователей: 27948
предметов: 11958
вопросов: 222107
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

1-Фінансові ресурси світового господарства

Фінанси – це економічні відносини, які пов*язані з формуванням, розподілом і використанням централізованих і децентралізованих грошових фондів держави, які необхідні для виконання її функцій та завдань.

Національнодержавні фінанси- це фінанси:

1.Які не виходять за межі території країни.

2.Які не залучають іноземних суб*єктів.

3.Які здійснюються на основі національного законодавства.

4.Які мають виключно внутрішньо національний характер, який проявляється у внутрішніх міжбанківських переказах, розрахунках з підприємствами-резидентами,внутрішньодержавними кредитами тощо.

Міжнародні фінанси з інституційного погляду – це сукупність банків, валютних бірж, міжнародних фінансових інституцій,регіональних фінансово-кредитних установ,через які здійснюється рух світових фінансових потоків.

Міжнародні фінанси як економічний важель-це застосування різноманітних засобів,для досягнення максимального прибутку суб*єктів господарювання,або зростання загальної вартості капіталу, що був укладений у міжнародний бізнес.

Фінансові ресурси світу у широкому розумінні— це сукупність фінансових ресурсів усіх країн, міжнародних організацій та міжнародних фінансових центрів світу. У вузькому розумінні— це ті фінансові ресурси, які використовуються в міжнародних економічних відносинах, тобто у взаєминах між резидентами та нерезидентами.

Обсяги та напрями фінансових потоків залежать від наступних чинників:

 • стану світової економіки;
 • різного темпу розвитку країн;
 • політичної ситуації;
 • інвестиційної політики;
 • законодавства;
 • обсягу експорту-імпорту;
 • зростання диверсифікації діяльності ТНК.

Основні канали руху світових фінансових потоків:

 • Валютні операції;
 • Валютно-кредитне та розрахункове обслуговування купівлі-продажу товарів (зокрема особливого товару — золота) і послуг;
 • Зарубіжні інвестиції в основний та оборотний капітал;
 • Фінансова допомога країнам, що розвиваються.

 

 


23.05.2014; 07:03
хиты: 275
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь