пользователей: 28194
предметов: 12087
вопросов: 226984
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Сучасні тенденції розвитку кон'юнктури ринків машин та обладнання.

Ринки продукції машинобудівного комплексу характеризується випереджаючим зростанням цін порівняно з ринком сировини та матеріалів.

Підвищення цін в більших розмірах спостерігається на ринках великого та нестандартного технічного обладнання для нових галузей промисловості та для автоматизованого виробництва. А ціни на стандартну масову продукцію промислового машинобудування та побутового призначення підвищується нижчими темпами. Причини цього:

1)Зростання витрат виробництва у результаті вдосконаленого покращення якісних показників для великих унікальних машин відбувається частіше за стандартне серійне обладнання.

2)Зростання номінальної заробітної плати впливає на підвищення цін стандартної продукції меншою мірою ніж нестандартної. Ціни стандартної масової продукції менше залежать від інфляції , ніж ціни нестандартної продукції, яка виготовляється за спеціальними технічними вимогами в одиничному екземплярі або невеликими серіями.

 Специфічною ознакою ринку машин та обладнання є нерівномірність розвитку.

Критерієм оцінки наукомісткості машино технічної продукції є величина, яка розраховується як співвідношення витрат на НДДКР до вартості випущеної роботи. Таке співвідношення показує скільки витрат на наукові дослідження (НДДКР) припадає на 1 варт. випущеної продукції.

Прискорений розвиток галузей  машинобудування виразився у збільшенні частки наукомістких машино-технічних виробів. Причини цього :

1)використання наукомісткого машинно-технічного виробництва у сучасних умовах є невід*ємною умовою науко-технічного процесу у національному масштабі.

2)використання передової техніки для окремої фірми забезпечує збереження конкурентоспроможності на ринку.

На цьому ринку вибір моменту для виходу на ринок не має такого важливого значення як на ринку сировинних товарів.

Обладнання не є кон*юнктурочутливий товар, тому ціна відрізняється порівняною стабільністю ніж інші товари.

Важливе значення має технологічне обслуговування- це комплекс  заходів по підтримці обладнання в робочому стані і забезпеченні його працездатності.

Машини і обладнання можуть продаватися в готовому до експлуатації виді і в розібраному виді, також є комплектні поставки.

Поставка машин і обладнання в готовому до експлуатації виді найбільш поширена при продажу транспортних засобів, виробів машинобудування і культурнопобутовому призначенні.

Експорт продукції в розібраному виді вигідніший, тому що митна ставка на деталі і конструкції нижча ніж на готовий виріб.

Комплектне обладнання означає набір машин та механізмів для визначеного технічного процесу. Експортер здійснює монтаж і доводку обладнання.

 

17.     


19.05.2014; 12:04
хиты: 293
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь