пользователей: 28208
предметов: 12106
вопросов: 227564
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Особливості аналізу та прогнозування ринків сировини.

Аналіз кон’юнктури будь-якого товарного ринку передбачає оцінку змін, які відбулися за період у відповідних грошових одиницях виміру, а також виявлення конкуренттоутворюючих факторів, які обумовили ці зміни. Аналіз кон-ри ринку сировини: 1. Визначаються зміни у виробництві і споживанні сировинних товарів за певний проміжок часу стосовно попереднього періоду. 2. Зрушення у фірмовій структурі сировинного ринку, тобто зміна ступеня його монополізації. 3. Зміна в обсягах зовнішньої торгівлі сировинних товарів, географічному направленні вантажопотоків, особливості ціноутворення, зміни у динаміці та рівні цін на ринку. У ході розробки прогнозу ринку сировини складаються оцінки майбутніх змін основних кон'юнктурних показників. Прогноз кон'юнктури ринків сировини і напівфабрикатів, які не котируються натоварних біржах, можливий на більш тривалий період, так як ці ринки більш стабільні і повільніше реагують на зміни загальногосподарської кон'юнктури. Досідження  конюнктури ринку сировини – щоденне спостереження за ринками і формування прогнозу відповідно до змін, що ввідбулися. Мета прогнозу – визначення найбільш вигідного моменту виходу на світовий ринок.

 

16.     


19.05.2014; 12:04
хиты: 253
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь