пользователей: 27935
предметов: 11943
вопросов: 221545
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Етапи дослідження кон'юнктури ринку.

Процес дослідження кон’юнктури ринку скл. з етапів: 1. аналіз загального стану конкретного товарного ринку. 2. розробка науково-обгрунтованого прогнозу розвитку товарного ринку або галузі Процес дослідження кон’юнктури ринку скл. з етапів: 1. аналіз загального стану конкретного товарного ринку. 2. розробка науково-обгрунтованого прогнозу розвитку товарного ринку або галузі
Організація роботи щодо аналізу загальногосподарської конюнктури скл. із стадій:

  • визначення об’єкта дослідження
  • накопичення вихідних даних
  • безпосереднє здійснення аналізу ринку

На 1-й стадії потрібно уточнити такі моменти:

  1. з’ясувати період часу, який буде аналізуватися при дослідженні кон’юнктури
  2. вирішити питання, які показники будуть накопичуватися (щоденні, щотижневі, щоквартальні)
  3. визначити перелік основних показників кон’юнктури (звернути увагу на: які галузі господарства виступають споживачами даного товару, який вони мають обсяг попиту, чи існує особливий попит і пропозиція за окремими видами і сортами товарів). Вибираються джерела показників кон’юнктури, збираються дані.  

Потрібно знати і враховувати ті зміни, які відбуваються у галузях економіки, що є значними споживачами даного товару. Для правильного розуміння причин змін, що відбуваються, потрібно знати специфіку попиту і пропозиції на конкретний товар, здійснити аналіз руху попиту і пропозиції за основними товарними групами. Рух попиту і пропозиції на сировину і напівфабрикати наслідує рух попиту і пропозиції на засоби виробництва, але всі зміни у попиті і пропозиції на сировину і напівфабрикати є швидшими. Пояснюється тим, що виробничий період одержання матеріальної сировини коротший, ніж період виготовлення засобів виробництва.

Між усіма явищами, які впливають на розвиток кон’юнктури, існує зв'язок. Розвиток кон’юнктури різних товарних ринків характеризується нерівномірністю і суперечністю кон’юнктурних показників.

Стан на більшості товарних ринків характеризується нестабільністю, коливаннями.

Дослідження кон’юнктури товарних ринків повинно здійснюватися у певній послідовності (дослідження основних рис і особливостей ринку, збирання і накопичення інформації, аналіз кон’юнктури).

 

9.            


19.05.2014; 12:04
хиты: 401
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь