пользователей: 28208
предметов: 12106
вопросов: 227564
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Показники розвитку кон'юнктури ринку.

Показники - це кількісні характеристики, які дозволяють оцінити зміни, які відбуваються на ринку, і визначити тенденції у розвитку кон'юнктури, тобто скласти прогноз. Показники, що виступають у ролі індикаторів кон'юнктури, залежно від поставлених цілей аналізу й особливостей розвитку ринку, можуть бути як абсолютними, так і відносними величинами)

У процесі дослідження кон'юнктури головну роль відіграють ціни. По-перше, це пояснюється тим, що ціни є акумулюючим показником кон'юнктури. Вони відображають рух багатьох інших показників, що характеризують розвиток кон'юнктури. По-друге, це найважливіший показник, і вивчення всіх інших індикаторів носить допоміжний характер.

Оцінка рівня цін включає характеристику структури ціни і закономірностей поводження ринкових цін: взаємний вплив рівнів цін різних товарів, рівня цін і якості товару, залежність цін від різних чинників, коливання цін у просторі й часі.

Залежно від співвідношення попиту і пропозиції динаміка цін характеризується підвищенням цін при переході від фази депресії до фази пожвавлення та їх зниженням у кризових умовах. 

Найшвидше на зміну конюнктури у різних фазах циклу реагують ціни на сировину, повільніше – на готові вироби.

Під впливом різних причин один і той же товар може продаватися за різними цінами.На рівень цін впливає: обсяг угоди і характер взаємовідносин між покупцем і продавцем;умови платежу;країна походження товару.

Показники, які використовуються для вивчення кон’юнктури можна об*эднати у такы групи:

1.Дані про промислове виробництво

2. Показники внутрішнього товарообігу

3. Показники зовнішньої торгівлі

4. Динаміка вкладень у осовний капітал

5.Кількість замовлень

6. Показники діяльності кредитно-грошової сфери

Першы тривикористовуються для аналізу кон*юнктури.Враховують найважливіші зміни, які відбулись за звітний період.

Останні 3 групи – включають показники, більша частина яких потрібна для складання прогнозу.

1-а група складається з індексів промислового виробництва;даних про виробництво в абсолютних одиницях виміру;показники праці.

2-а група відображає зміни кон*юнктури внутрішнього ринку.До них належать: обороти оптової та роздрібної торгівлі;товарна структура товарообігу; суми продажів найбільших універмагів; індекси вартості життя; інфляція про рух товарних запасів; розміри продажів у кредит.

4-а група обсяг інвестицій; характеризують процес оновлення та розширення основного капіталу;Капіталовкладення визначають маштаби виробництва і надходження замовлень на виробниче обладнання.Аналіз динаміки капіталовкладень дозволяє зробити висновок про те, як у майбутньому буде розвиватись виробництво.Важливе значення для характеристики кон*юнктури має аналізу динаміки капіталовкладень у галузі економіки,що споживають її продукцію.

6-а група опосередковано характеризує кон*юнктуру товарного ринку.До них належить: еміся цінних паперів; курс акцій; обсяг продажів на вторинному ринку цінних паперів; валютний курс; обліковий процент;кількість банкрутств.

 

8.            


19.05.2014; 12:04
хиты: 247
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь