пользователей: 28058
предметов: 12023
вопросов: 223912
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Методологія аналізу кон'юнктури основних товарних ринків.

Основна мета кон'юнктурного аналізу - це виявлення і моделювання тенденцій і закономірностей розвитку ринкуДля її досягнення необхідно послідовно вирішити такі завдання:1.визначити об'єкт кон'юнктурного аналізу;2зібрати й опрацювати кон'юнктурну інформацію про об'єкт дослідження і пов'язані з ним економічні процеси;3оцінити особливості стану досліджуваного ринку, виявити поведінку суб'єктів, що діють на ринку; 4. оцінити й проаналізувати потенціал та основні пропорції ринку;5.виявити основні тенденції розвитку ринку, його коливання, сезонність і циклічність.

За кон'юнктурними спостереженнями ринки класифікуються у такий спосіб:

— за ступенем організації ринкової інфраструктури: організовані( біржова і банківська системи,товарні ярмарки,система науково-технічних послуг);неорганізовані(функціонують за принципом прямих зв*язків онтрагентів ринків)

— за функціональним призначенням товару: ринок машин і устаткування;ринок сировини та енергоресурсів;ринок сільськогосподарської продукції;ринок предметів довгострокового користування;народного вжитку.

— за територіальною ознакою : національні, державні, світові,міжнародні.

— за обсягом продажу товарів, масштабом і рівнем конкуренції : чиста конкуренція; монополія,олігополія, чиста монополія.

Кожен ринок має власну організаційну структуру, що обумовлює розходження за методами і показниками оцінки їх кон*юнктури.

Методи аналізу кон*юнктури:

1) методи економічного загальносистемного аналізу;Основними методами загальносистемного аналізу економічної кон'юнктури є: порівняння; візуально-графічні методи; балансовий; формально-логічний метод.

2) економіко-математичні методи вивчення кон*єнктури – загальні математичні методи розрахунків економічних показників;методи математичного моделювання.

3) економіко-статистичні і методи математичної статистики : аналіз динамікикон*юнктури;метод відносних величин,метод середні величин,індексний метод.

Метою аналізу економічної кон'юнктури є виявлення тенденції економічних показників і з'ясування причин змін на ринку.

Вивчення кон'юнктури провадиться у такій послідовності:

—визначення поведінки суб'єктів, що діють на ринку;

—  оцінювання й аналіз потенціалу та основних пропорцій ринку;

—   визначення основних тенденцій розвитку ринку, його коливання, сезонності й циклічності.

 

3.            


19.05.2014; 12:04
хиты: 291
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь