пользователей: 28055
предметов: 12023
вопросов: 223880
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Поняття ринкової кон'юнктури та її види.

Сукпність обставин, що склалися на ринку називають кон*юктурою.Для аналізу ринку потрібно правильно її встановити,і визначити чинники, що формують сприятливий чи несприятливий збіг таких чинників для суб*єктів такого ринку.

Кон*юнктура ринку – сформована на ринку економічна ситуація,що характеризує співвідношення між попитом і пропозицією, рівень цін, товарні запаси та інші економічні показники.

Виділяють кон*юнктуру приватну і спеціальну.Приватна – це співвідношення стану кон*юнктури тієї чи іншої галузі народного господарства до загальної народногосподарської кон*юнктури в даний момент.Спеціальна поділяється на просту та диференційовану.Проста спеціальна кон*юнктура характеризує ступінь зміни характеристик та складових частин певного регіону галузі чи товару на заданий момент у порівнянні з попереднім.Диференційована спеціальна кон*юнктура береться у порівнянні чи відношенні до кон*юнктури інших галузей.

Форми прояву кон*юнктури:

1.Залежно від тривалості кон*єнктурних коливань: кон*юнктури з довгими хвилями(5-10 років);кон*юнктури з короткими хвилями( обумовлені економічними і соціальними явищами, носять періодичний характер); кон*юнктурні коливання, які важко піддаються аналізу( характеризуються надзвичайно малою кількістю коливань)

2. Залежно від причин кон*юнктури: ендогенні(обумовлені внутрішніми причинами); екзогенні( позагосподарські,причинами є політичні та інші умови).

Основними джерелами інформації для кон*юнктурного аналізу є дані статистичної та податкової звітності, також використовують методи вибіркового спостереження та моментних обстежень, та моніторинг.

Сприятлива кон’юнктура – це така кон’юнктура, що складається в умовах перевищення попиту над пропозицією при зростаючих цінах.

Слабку кон’юнктуру пов’язують із ситуацією, яка характеризується або

невизначеністю угод при сталих цінах (або при їх незначному зниженні), або

повною відсутністю угод через зниження цін.

 

2.            


19.05.2014; 12:04
хиты: 410
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь