пользователей: 28045
предметов: 12017
вопросов: 223690
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

17. Ефективність відтворення і використання основних засобів .

Система показників,яка характеризує ефективність основних засобів охоплює 2 блоки:

1)показники ефективності відтворення основних засобів(коефіцієнт оновлення,коефіцієнт вибуття,коефіцієнт спрацювання окремих видів).

2)показники рівня ефективності використання(узагальнюючі:фондовіддача- ефективно вкладати кошти у основні виробничі засоби відношення обсягу виробленої продукції на середньорічну вартість основних засобів;часткові або індивідуальні)

Фондовіддача = П/ФОЗ

Фондомісткі- визначають необхідність величини основних засобів для виготовлення заданого обсягу продукту Фм=ФОЗ/П

Фондоозброєність - відносна середньорічна вартість основних засобів до середньооблікової чисельності Фо= ФОЗ/

Рентабельність - співвідношення прибутку основної діяльності підприємства до середньорічної Р=(ЧП/ФОЗ) * 100%

Коефіцієнт зносу-визнач на початок або кінець року.

Коефіцієнт придатності.

Коефіцієнт вибуття.

Коефіцієнт інтенсивного навантаження устаткування - відношення фактично витраченого часу на виготовлення одиниці продукції до технічно обгрунтованої норми часу.

Коефіцієнт екстенсивного навантаження дійсн фонду часу до номінального.

Важливе значення мають показники використаного виробничого плану та та споруд:коефіцієнт завантаження виробничого плану та дільниць,коефіцієнт зняття продукції.

Способи ефективного використання основних засобів:

1)скорочення простого обладнання та устаткування;

2) підвищення коефіцієнта змінності роботи;

3) зниження частини недіючого устаткування та виведення з експлуатації зайвого та неефективно використаного устаткування;

4)запровадження нових технологій;

5)застосування прогресивних форм і методів організації виробництва.

 

 

 


20.03.2014; 11:11
хиты: 324
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь