пользователей: 28056
предметов: 12023
вопросов: 223880
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

4. добровілні обєднання підприємств.

підприємства мають право на добровільних засадах об'єднувати свою господарську діяльність (виробничу, комерційну та інші види діяльності), якщо це не суперечить чинному антимонопольному законодавству.

Виділяють такі добровільні об*єднання:

1.Асоціація - договірне об'єднання, створене з метою постійної координації господарської діяльності,не має права втручатися у господарську діяльність її підприємств-учасників.

2. Корпорацією є договірне об'єднання; створене на основі інтеграції виробничих, наукових і комерційних інтересів об'єднаних підприємств з делегуванням ними окремих повноважень для централізованого регулювання діяльності кожного з учасників органам управління корпорації.

3. Концерном – форма статутних об'єднань підприємств, що характерезується єдністю власності і контролю.

4. Консорціум – тимчасове статутне об'єднання промислового і банківського капіталу для досягнення загальної мети.

5.Картелі- договірне об'єднання підприємств переважно однієї галузі для здійснення спільної комерційної діяльності.

6.Синдикат-об*єднання, що передбачає реалізацію продукції учасників через спільний збутовий орган чи збутову мережу одного з учасників об*єднання.

7.Трест- монополістичне об'єднання підприємств в єдиний виробничо-господарський комплекс.

8.Холдинг-об*єднання капіталів.Інтегроване товариство, що безпосередньо не займається виробничою діяльністю, а використовують кошти для придбання контрольних пакетів акцій інших підприємств.

9.Промислово-фінансова група – об*єднання економічних та юридичних самостійних підприємств різних галузей народного господарства.

 


20.03.2014; 11:11
хиты: 267
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь