пользователей: 28224
предметов: 12113
вопросов: 227781
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

2. Правові основи функціонування підприємства.

Підприємства мають діяти і господарювати в межах законодавства, що регулює усі напрямки його діяльності.Визначальним актом є Закон України про підприємства та статут підприємства, а також узгоджений з діючим законодавством колективний договір.

Законодавство встановлює гарантії та свободи підприємництва, його підтримки, визначає види та форми підприємництва,правила їх створення,реорганізації, ліквідації, організаційний механізм здійснення ними підприємницької діяльності,встановлює державний контроль у сфері ліцензування та відповідних органів та суб*єктів господарювання за порушення законодавства.

Податкове законодавство визначає чинну податкову, встановлює об*єкти оподаткування та методи їх визначеня, джерела сплати податків,регулює розміри ставок податків,терміни сплати,порядок надання пільг,регламентує застосування штрафних санкцій за порушення.

Інвестиційне законодавство регулює інвестиційні процес у країні.

Митне законодавство регулює порядок здійснення експортно-імпортних операцій, визначення ставки мит, і т.д.

Валютне законодавство регулює здійснення операцій з іноземною валютою.

Деякі види діяльності підприємства можуть виконувати лише на підставі отриманої ліцензії.

Підприємство вважається створеним і набуває юридичної форми від дня його державної реєстрації.

Будь яке підприємство може бути створене: 1.за рішенням власника чи власників майна;2.шляхом реорганізації діючого підприємства з додержанням діючого законодавства;3.шляхом примусового поділу діючого підприємства за розпорядженням діючого антимоннопольного комітету.

Статут підприємства являє собою правовий акт, що регулює правову основу його діяльності.У статуті визначається власник, його найменування, місцезнаходження, мета і предмет діяльності, розмір і порядок створення статутного фонду, порядок розпорядження прибутків та збитків, органи управління, їх компетенція та порядок формування умов ліквідації та реорганізації підприємства та інше, що не суперечить чинному законодавству.

Ліквідація підприємства здійснюється у наступних випадках: прийняття відповіднх рішень власником;визнання його банкрутом;заборона діяльності за не виконання встановлених законодавством умов.

 

 


20.03.2014; 11:11
хиты: 294
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь