пользователей: 28054
предметов: 12022
вопросов: 223856
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

I семестр:
» Право

Право

1 теорії походження держави
2 причини виникнення держави і права
3 Який критерій лежить в основі історичної типізації держав
4 Охарактеризуйте основні ознаки держави
5 в чому полягають функції сучасної держави
6 Дайте классифікацію держав за формою правління, політичного режиму, державного устрою.
7 охарактеризуйте основні концепції визначення сутності і соціального призначення держави
8 як ви розумієте поняття і призначення соціальних норм?
9 Назвіть загально-соціальні та спеціально-юридичні функції права.
10 Класифікація норм права
11 Що таке джерела права? Охарактеризуйте їх.
12 Що таке законодавчий процес? Яка його конституційна регламентація?
13 способи систематизації законодавства
14 Дайте визначення правовідносин. Яка їх структура? Хто може бути суб"єктом правовідносин?
15 Що таке провомірна поведінка? Які види правопорушень відомі?
16 Чому конституційне право є провідною галуззю права України? Назвіть суб"єкти і об"єкти права конституційних правовідносин.
17 Охарактеризуйте основні засади конституційного ладу України.
18 Дайте класифікацію конституційних прав та свобод людини та громадянина.
19 поняття і види референдумів
20 Дайте характеристику виборчрї системи України
21 Які головні функції виконавчої влади в державі?
22 Назвіть головні повноваження та охарактеризуйте роль Президента України у здійсненні виконавчої влади.
23 яка роль місцевого самоврядування у системі "держава-суспільство"?
24 охарактеризуйте джерельну базу адміністративного права
25 Дайте визначення адміністративного правопорушення його ознаки види?
26 Що таке адміністративна відповідальність?
27 Які особливості притягнення до адміністративної відповідальності неповнолітніх
28 Дайте визначення поняття цивільного права, майнових та особистих немайнових відносин.
29 Загальна характеристика Цивільного кодексу України
30 Цивільна дієздатність
31 Охарактеризуйте суб"єктів цивільних правовідносин
32 Юридична особа
33 Об"єкти цивільних правовідносин
34 У які способи здійснюється захист цивільних прав? Що таке позовна давність?
35 Що таке забовьязання? Які підстави їх виникнення і припинення?
36 Спадкування за законом та за заповітом.
37 Що таке трудове право? яке місце воно посідає в системі галузей національного права України.
38 Що складає зміст колективного договору?
39 Що таке трудовий договір? Порядок укладення.
40 підстави розірвання трудового договору
41 Який порядок оформлення звільнення працівника і здійснення розрахунків з ним?
42 Що таке робочий час та час відпочинку? Їх види?
43 Що таке злочин? Які його ознаки та склад.
44 Що таке стадія вчинення злочину? Які стадії злочину вам відомі?
45 Назвіть основні види кримінальних покарань?
46 Перерахуйте обставини, що пом"якшують покарання та обставини, які обтяжують кримінальне покарання?
47 злочини відповідальність з 14 років
48 Правоохоронні органи в Україні
49 Основні функції прокуратури
50 На яких принципах будується діяльність міліції в україні
51 На яких принципах будується діяльність СБУ?
52 Податкова служба України
53 Адвокатура.
54 Нотаріат в Україні дії нотаріусів
55 Охарактеризуйте судову систему в Україні
19.01.2014; 01:10
хиты: 4015
рейтинг:+1
Профессии и Прикладные науки
право
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь