пользователей: 27936
предметов: 11943
вопросов: 221596
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

I семестр:
» Право

На яких принципах будується діяльність СБУ?

Чинним законодавством України визначено, що діяльність Служби безпеки та розвідувальних органів України має здійснюватися на основі:

законності;

поваги і дотримання прав та свобод людини і громадянина;

позапартійності;

розмежуванні сфер діяльності;

поєднання єдиноначальності і колегіальності;

безперервності;

взаємодії і координації їх діяльності;

конспірації, поєднання в межах, визначених законом, гласних та негласних методів і засобів;

комплексного використання правових, профілактичних та організаційних заходів;

адекватності заходів щодо захисту державної безпеки реальним і потенційним загрозам;

незалежності і оперативності у поданні розвідувальної інформації;

взаємодії з органами державної влади України, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, юридичними та фізичними особами;

підконтрольності і підзвітності відповідним органам державної влади в межах, передбачених законом.

Основними завданнями СБУ у межах визначеної законодавством компетенції із забезпечення безпеки в Україні є: 
— захист державного суверенітету, конституційного ладу,територіальної цілісності;
— захист економічного, науково-технічного й оборонного потенціалу України; 
— захист прав громадян і законних інтересів держави від розвідувально-підривної діяльності іноземних спецслужб, окремих організацій, груп осіб і громадян, а також забезпечення охорони 
державної таємниці; 
— попередження, припинення, виявлення і розкриття злочинів проти миру і безпеки людства, тероризму, корупції й організованої 
злочинної діяльності в сфері управління економікою та інших протиправних дій, які безпосередньо створюють загрозу життєво важливим інтересам України. 

 


19.01.2014; 00:23
хиты: 365
рейтинг:0
Профессии и Прикладные науки
право
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь