пользователей: 27935
предметов: 11943
вопросов: 221566
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

I семестр:
» Право

Що таке робочий час та час відпочинку? Їх види?

Робочим часом вважається час, протягом якого працівник згідно із законодавством, колективним і трудовим договором, з підпорядкуванням правилам внутрішнього трудового розпорядку повинен виконувати свої трудові обов'язки на підприємстві, в установі, організації або у фізичної особи - роботодавця.

 робочий час нормальної тривалості;

 робочий час зі зменшеною тривалістю:

 скорочений робочий час;

 неповний робочий час;

 надурочні роботи;   

• робочий час зі збільшеною тривалістю:   

• ненормований робочий час. 

 

Час відпочинку — це встановлений законодавством час, протягом якого працівники вільні від виконання трудових обов'язків і який вони можуть використовувати на власний розсуд. Основними видами відпочинку є:

— перерви протягом робочого дня;

— щоденний відпочинок (перерви між робочими днями);

— щотижневі дні відпочинку;

— святкові й неробочі дні;

— відпустки.

.


18.01.2014; 22:50
хиты: 413
рейтинг:0
Профессии и Прикладные науки
право
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь