пользователей: 27937
предметов: 11943
вопросов: 221596
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

I семестр:
» Право

Юридична особа

Юридична особа - це організація, що має відособлене майно, може від свого імені здобувати майнові й особисті немайнові права й мати обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді, арбітражному суді або в третейському суді . Ознаки юридичної особи: Наявність відособленого майна, тобто приналежного винятково юридичній особі, відособленого від майна яких-небудь інших осіб 

 ознаки юридичної особи:

Організаційна єдність

Майнова відокремленість

Здатність нести майнову відповідальність

Участь у цивільному обороті від власного імені.

Здатність бути позивачем або відповідачем у суді.

• дотримання вимог Конституції України, 

• забезпечення повного, всебічного та об´єктивного ведення юридичних справ 

• нерозголошенняостей, що становлять державну, 

• недопущення вчинків, що порочать професію юриста,

• використання всіх передбачених законодавством та правом засобів за­хисту прав, свобод і законних інтересів суб´єктів права;

• дотримання заборони використання власних повноважень на шкоду суб´єкта права,

• заявления самовідводу за наявності передбачених законодавством підстав,

права:

• представляти і захищати права, свободи та інтереси суб´єктів права за їх дорученням 

• збирати відомості про факти, які можна використати як докази в юри­дичних справах 

• застосовувати науково-технічні засоби відповідно до чинного законо­давства;

• доповідати клопотання і скарги компетентним особам та відповідно до закону одержувати від них письмові мотивовані відповіді,  


18.01.2014; 05:57
хиты: 322
рейтинг:0
Профессии и Прикладные науки
право
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь