пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


Микроэкономика

1 Об’єкти мікроекономічного аналізу та їх роль у ринковій системі.
2 Принцип спадної граничної корисності та його роль у виборі споживача.
3 Рівновага споживача: сутність та обгрунтування з ординалістських позицій.
4 Наслідки змін ціни блага і доходу споживача на його вибір.
5 Закон попиту та його обгрунтування базовими положеннями теорії споживчого вибору.
6 Ринкова рівновага, її рухливість та механізм відновлення.
7 Еластичність попиту і прогнозування змін у виторгу продавців товару.
8 Спадна продуктивність (віддача) змінного фактора виробництва та її роль у технологічному виборі виробника.
9 Заміщ факторів вир-ва: поняття, допуст межі, норма заміщення
10 Ефект від збільш масштабу вир-ва та його відображення у хар-рі вир-чої ф-ції та ф-ції витрат
11 Оптимальні комбінації ресурсів та вибір траєкторії розвитку підприємства.
12 Віддача від збільшення масштабів виробництва, мінімально ефективний розмір підприємства та структура галузі
13 Альтернативність напрямків використання обмежених ресурсів у поясненні економічної природи витрат виробництва.
14 Поняття бухгалтерського, економічного, нормального прибутку та вплив кількісних значень цих показників на ділову активність підприємців.
15 Короткострокові витрати підприємства і закон неминучого зниження доходності (зростання граничних витрат).
16 Визначення конкурентним підприємством обсягів випуску продукції, максимізуючих прибуток чи мінімізуючих збитки: сукупний та граничний підходи.
17 Раціональна поведінка конкурентного підприємства за певних короткострокових витрат виробництва та варіаціях ринкових цін на його продукцію.
18 Рівновага ринку, підприємства, галузі в тривалому періоді за умов досконалої конкуренції, її рухливість та механізм відновлення.
19 Пропозиція конкурентного підприємства в коротко- та довгостроковому періодах.
20 Вхідні та вихідні бар’єри, їх вплив на економічний стан виробника - учасника галузі.
21 Цінова еластичність попиту та її вплив та поведінку монополіста.
22 Визначення ціни і (або) обсягу виробництва підприємством - “чистим” монополістом.
23 Поняття цінової дискримінації(ЦД) та економічні умови її здійснення.
24 Різновиди монополій та економічні наслідки посилення ринкової влади виробника.
25 Ознаки і поширення монополістичної конкуренції. Визначення оптимального обсягу виробництва та цінова політика підприємства в короткостроковому періоді.
26 Механізм установлення рівноваги підприємства в довгостроковому періоді за умов монополістичної конкуренції.
27 Картельні угоди: визначення квот, умови реалізації, суперечності, ефективність
28 “Цінові війни” та їх наслідки для фірм-учасників галузі і споживачів.
29 Економічна мотивація до узгодженості дій партнерів на олігополістичних ринках.
30 Взаємозв’язок ринків продуктів та факторів виробництва.
хиты: 8318
рейтинг:+9
Общественные науки
экономика
микроэкономика
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2020. All Rights Reserved. помощь