пользователей: 28476
предметов: 12176
вопросов: 229194
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


Финансы

1 Природа та сутність фінансів
2 Функції фінансів
3 Фінансові ресурси
4 Історичні аспекти виникнення та розвитку фінансів
5 Суть, принципи побудови і структура фін системи
6 Зміст, осн. напрями фін політики
7 Фінансовий механізм
8 Управління фінансами
9 Поняття, методи та завдання фін планування
10 Суть, види, методи фін контролю
11 Фінансове право та правове регулювання фінансових відносин
12 Суть, призначення, роль і функції держбюджету
13 Поняття, класифікація, причини дефіциту бюджету
14 Бюджетний устрій і бюджетна система
15 Бюджетний процес: стадії, учасники
16 Економічна суть, призначення держ. доходів
17 Класифікація державних доходів
18 Доходи держ. бюджету
19 Доходи місцевих бюджетів
20 Зміст і принципи організації держ. видатків
21 Класифікація держ. видатків
22 Видатки держ. бюджету
23 Видатки місцевих бюджетів
24 Зміст, призначення та функції податків
25 Принципи оподаткування та елементи податку
26 Класифікація податків
27 Зміст, структура та методи побудови податкової системи
28 Поняття та потреби податкової політики
29 Сутність державного кредиту
30 Форми державного кредиту
31 Зміст державного боргу та його класифікація
32 Поняття та управління держ. боргом, його методи
33 Сутність державних цільових фондів та їх класифікаці
34 Фінансові ресурси державних цільових фондів та напрями їх використання
35 Необхідність, зміст і роль соціальних позабюджетних фондів
36 Цільові фонди місцевого самоврядування
37 Сутність та функції фінансів підприємств
38 Основи організації фінансів підприємств
39 Фінансові ресурси підприємств. Склад та джерела форм
40 Сутність, мета та завдання фінансового менеджменту
41 Особливості фінансів підприємств різних форм власності та видів діяльності
42 Суть фінансів населення, функції, необхідність
43 Джерела формування фінансових ресурсів громадян
44 Напрями використання фінансових ресурсів громадян
45 Фінансовий портфель
46 Заощадження.
47 Фінансовий ринок як економічна категорія , його суспільне призначення
48 Складові фінансового ринку. Їх характеристик
49 Інструменти фінансового ринк
50 Фінансові посередники. Їх роль, види та ф-ї
51 Характеристика основних видів цінних паперів, їх класифікація
52 Економічна необхідність, сутність і функції страхуванн
53 Сутність та структура страхових фондів. Принципи їх формування
54 Класифікація страхування
55 Зміст, структура та елементи інфраструктури страхового ринку
56 Перестрахування і співстрахування. Їх сутність і організація
57 Сутність, призначення та роль міжнародних фінансів
58 Зміст, елементи та учасники світової фінансової систем
59 Світова валютна система. Суть, завдання, елементи
60 Основи функціонування світового фінансового ринку
12.03.2015; 02:33
хиты: 25657
рейтинг:+11
Общественные науки
экономика
финансовая экономика
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь