пользователей: 28219
предметов: 12109
вопросов: 227657
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


Ознаки і поширення монополістичної конкуренції. Визначення оптимального обсягу виробництва та цінова політика підприємства в короткостроковому періоді.

Монополістична конкуренція  здійснюється тоді, коли багато продавців конкурують, щоб продати диференційований продукт на ринку, де можливо поява нових продавців. Для ринку з монополістичною конкуренцією характерно таке:

  1. На ринку діє досить велика кількість продавців. А саме кільк-ть прод-ців має бути:-не надто великою, щоб По не перетв-ся на абсол. еласт-й(Þчиста конк-я);-не надто малою, щоб кожна фірма володіла відносно незнач. часткою ринку та мала обмежений контроль над ціною;-досить знач-ю, щоб уникати таємних угод, погоджених дій окремих фірм з метою обмеж-ня обсягів вир-ва та штуч. підвищення цін;-достатньою, щоб фірми галузі не відчували взаємної залежності, мали можлив-ть визначати власну політику, не зважаючи на реакцію конкур-тів.
  2. Продукти, що пропон-ся на ринку, хоча й належать до однієї товарної групи, досить диференційовані.
  3. Обмежена можлив-ть впливу на ціну.
  4. На ринку є умови для вільного входу і виходу. При монополістичній конкуренції легко заснувати фірму або покинути ринок.  Проте вхід на ринок  не настільки легкий, як він був при досконалій конкуренції, оскільки нові продавці часто відчувають труднощі зі своїми новими для покупців торговими марками і послугами.  Монополістична  конкуренція схожа на ситуацію монополії, оскільки окремі фірми мають здібність контролювати ціну своїх товарів.

Визнач. оптим. обсягу вир-ва та ц. політ. п-ва в кор.-му періоді. Оск-ки крива По, що хар-є можливі спів від-ня “ціна-продукт”, для ринку монопол-ї конк-ї матиме спадний хар-р (незнач.кут нахилу), то подібно до монопольного ринку крива гран-го доходу завжди лежатиме нижче від неї. Т.ч., фірма на ринку монопол-ї конк-ї у короткості-му пер-ді буде максим-ти свої приб-ки фбо мінімізув-ти збитки, виробляючи такий обсяг прод-ції, що відповідає координатам точки перетину кривих гран-них витрат і гран-го доходу.

Оск-ки фірма виробляє продукт, який не має абсол-го замінника, то зменш-ня його пропоз-ї на Р призведе до деякого підвищ-ня цін. За рах-к цього у коротко терм. періоді фірма на монопол-му Р може отримув-ти ек-ний приб-к, розмір якого відповідає площі фігури S.

   прибуток

Однак фірма не застрах-на від збитків. Умовою отрим-ня ек-го приб-ку є такий хар-р По на продукт фірми, при якому крива По перетинає криву сер.змін. витрат.Якщо вона розташ-на нижче, але перетинає криву сер-х змін.витрат, то фірма буде вирішув. завдання мініміз-ї збитків. Якщо крива По пройде нижче від кривої сер.змін.витрат, то фірма змушена буде припинити вир-во, оск-ки при б-я його обсязі збитки перевищув-ть пост.витрати.


хиты: 632
рейтинг:+2
Общественные науки
экономика
микроэкономика
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь