пользователей: 27937
предметов: 11943
вопросов: 221596
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


Раціональна поведінка конкурентного підприємства за певних короткострокових витрат виробництва та варіаціях ринкових цін на його продукцію.

В короткострок.періоді фірма викор-є капітал постійного розміру і повинна вібрати таку кільк-ть змінних факторів вир-ва(праці та матеріалів), яке максимізувало б приб-к. Див. мал. Криві сер.та гран-го доходів проведені як горизонт.прямі при Ц=40$. Приб-к досягає максимума в т.А, де об‘єм випуску продукції q=8 і Ц=40$, т.як в даній точці гран-й доход=гран-м витратам.При більш низькому об‘ємі  вир-ва (q1)гран-й доход>гран-х витрат, тому прибуток може бути додатково збільшений за рах-к збільшення випуску продукції. Площа s1 показує втрату приб-ку, пов‘язану з вир-вом q1. при більш високому вир-ві прод-ції(q2), гран-ні витрати > гран-го доходу. В цьому випадку зменшення об‘єму випуску прод-ції дозволяє одержати економію витрат, що перевищують гран-й дохід. Площа s2 показує втрачений прибуток, пов‘язаний з вир-вом в обсязі q2.

Криві MR та MC перетин-ся як при обсязі вир-ва q0, так і q. при q0, однак, прибуток явно не досягає максимуму. Збільшення обсягу вир-ва понад q0 збільшує прибуток, т.як справа від  q0 гран-ні витрати значно нижчі гран-го

доходу. Отже, умовою максиміз-ї приб-ку є рівність гран-го доходу гран-м

витратам в точці, в якій крива гран-х витрат зростає.

Отже, в коротко строк. періоді конкур-на фірма максимізує доход, обираючи об‘єм випуску, що відповідає т. q, при якій гран-ні витрати MC= ціні P(або гран-му доходу MR). Як більш низький q1, так і більш високий q2 об‘єми випуску дозволяють одержати менший прибуток.


хиты: 352
рейтинг:0
Общественные науки
экономика
микроэкономика
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь