пользователей: 28205
предметов: 12092
вопросов: 227127
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


Закон попиту та його обгрунтування базовими положеннями теорії споживчого вибору.

 

Уподобання окремого споживача на ринку товарів визначають його бажання придбати товар, а бюджетні можливості в порівнянні з цінами — можливість придбання. Процес виявлення бажання та можливостей завжди відбувається в певний проміжок часу за інших незмінних умов. Такими є основні контури моделі в теорії попиту і пропозиції. Функція, на якій базується модель попиту, має вигляд, де QD — обсяг (величина) попиту на товар, одиниць за проміжок часу; P — ціна на товар, грош. од.

Попит - форма прояву потреб запитів та інтересів споживачів на ринку, тобто це та маса товарів та послуг, яка може бути куплена та оплачена на ринку. Граф попиту

 
 


відображає ту кількість продукту, на яку (при інших рівних умовах) буде пред"явлено попит при різних цінах.

 

Індивідуальний попит - крива попиту окремого покупця на товар чи послугу. Ринковий попит - це загальний об"єм попиту.

Обсяг попиту — кількість товару, яку споживачі бажають і можуть придбати за певною ціною з визначеного діапазону цін у певний проміжок часу за інших незмінних умов.

Закон попиту - зворотня залежність між ціною і величиною попиту на товар чи послугу на протязі певного періоду. Тобто існує зворотній зв"язок між ціною та величиною попиту. Згідно з-ну зменшення граничної корисності споживачі купують додаткові одиниці продукту лише при умові, що ціна його зменшується. Закон попиту можна обгрунтувати за доп. ефекту прибутку та заміщення. Ефект прибутку - зниження ціни продукту збільшує купівельну спроможність грошового прибутку споживача, і тому він у змозі купувати більшу кількість даного продукту, чим раніше. Ефект заміщення - при більш низькій ціні у людини з"являється стимул придбати дешевший товар замість аналогічних товарів, які тепер відносно дорожчі.

Зміни у попиті - це зміщення положення кривої попиту. Тобто, споживачі виявляють бажання і здатність купувати більшу кількість даного товару по кожній із можливих цін.

Чинники змін попиту :

  1. зміна бажань споживачів
  2. зміна кількості споживачів
  3. зміна доходу
  4. зміна цін на споріднені товари

5) споживацькі очікування відносно майбутніх цін та прибутків

Змінення розміру попиту - пересунення з однієї точки на іншу точку на постійній кривій попиту, тобто перехід від однієї комбінації "ціна-кількість продукту" до іншої їх комбінації. Причиною зміни розміру попиту слугує змінення ціни даного продукту.


хиты: 615
рейтинг:0
Общественные науки
экономика
микроэкономика
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь