пользователей: 28224
предметов: 12113
вопросов: 227781
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


Сутність та структура страхових фондів. Принципи їх формування

Страховий фонд – ц сукупність натуральних та грошових резервів, що формують за рахунок частини ВВП, який в результаті поділу та перерозподілу трансформується у фонди споживання і нагромадження

Страхові фонди створюються для відшкодування збитків і належать до фондів нагромадження

Принципи формування стр фондів

 • Наукова обґрунтованість, що передбачає оцінювання ризиків
 • Компетентність відшкодування різних видів ризиків ресурсами одного фонду
 • Врахування галузевих особливостей власності, що страхується
 • Врахування особливостей суб’єктів власності, яким вона належить і які ті страхують
 • Різноманітність організаційних форм стр фонду для забезпечення різнобічності стр
 • Державне регулювання стр діяльності як специфічного виду фін відносин
 • Форми стр фондів, що форм державою, юр та фіз. ос

 • Централізований резервний стр фонд – фонд, що формується в натуральній і грошовій формі за рахунок загальнодержавних ресурсів і кошти якого використовують для відшкодування збитків надзвичайних непередбачених подій
 • В Україні до них належать:

  а) стратегічні запаси держави у вигляді продукції палива та ін. рес, які знаходяться в підпорядкуванні спеціалізованого відомства Кабміну

  б) резервний фонд держбюджету

  в) резервний фонд місцевих бюджетів

  2. Фонд самострахування ЮО – форм. за рахунок щорічних відрахувань чистого прибутку в розмірі, що передбачений статутними документами ЮО і викор. для подолання тимчасових труднощів, відшкодування витрат у процесі в-ва та забезпечення його стійкого становища на ринку у процесі настання страх. випадків.

  3. Страховий фонд страховика – форм. в кожній стр. компанії у формі страхових резервів за рахунок стр. внесків страхувальників і кошти якого викор. для відшкодування збитків у разі настання страх. випадку.

  4. Фонди щодо пенсійного та соц. Страхування, що форм. на рівні держ. та є обов’язковими.

  5. Фонди, що форм. у зв’язку з недержавним пенсійним страх. – фонди, що форм. самими громадянами у зв’язку з форм. власного пенсійного забезпечення.


хиты: 371
рейтинг:+1
Общественные науки
экономика
финансовая экономика
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь