пользователей: 28236
предметов: 12120
вопросов: 228087
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


Інструменти фінансового ринк

Фінансові інструменти – це різноманітні фінансові активи, які обертаються на фін ринку, є законними вимогами власників цих активів на отримання доходу в майбутньому і за допомогою яких реалізуються операції на фін ринку

Класифікація:

 • За видами фін ринків
 • Кредитного ринку (гроші і розрахункові документи, які обертаються на грош. ринку)
 • Фондового (різні види цінних паперів, які обертаються на цьому ринку)
 • Валютного (іноз. Валюта та розрахункові валютні документи, які обертаються на валютному ринку, а також окремі види цінний паперів, які обслуговують цей ринок)
 • Ринку фін послуг (фін. послуги, що надаються фін. Інституціями суб’єктам фін. ринку)
 • Ринок золота (дорогоцінні метали, які викор. з метою форм. фін. резервів, а також накопичення, а також цінні папери, які обслуговують цей ринок)
 • За періодом обертання
 • Короткострокові (інструменти, що обслуговують операції на ринку грошей з періодом обігу до 1 року)
 • Довгострокові (інструменти, що обслуговують операції на ринку капіталів з періодом обігу більше 1 року)
 • За пріоритетною значимістю
 • Первинні (характеризуються їх випуском в обіг первинним емітентом і підтверджують прямі майнові права або відносини кредиту (акції, облігації, чеки, векселі))
 • Вторинні (характеризують виключно цінні папери, що підтверджують право або зобов’язання їх власника купити чи продати первинні цінні папери, валюту, товари або нематеріальні активи на заздалегідь визначених умовах у майб. періоді)
 • В залежності від характеристики фін зобов’язань
 • Інструменти, які є додатковими фін зобов’язанням та за якими ці фін. зобов’язання не виникають і до яких належать золото, валютні цінності.
 • Боргові фін інструменти (інструменти, які характеризують кредитні відносини між покупцем і продавцем та зобов’язують боржника погасити в передбачені строки їх номінальну вартість і заплатити винагороду у формі відсотка (облігації, векселі, чеки))
 • Пайові (інструменти, що підтверджують право їх власника на частку в статутному капіталі емітента і на отримання відповідного доходу (акції, інвестиційні сертифікати))

хиты: 342
рейтинг:0
Общественные науки
экономика
финансовая экономика
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь