пользователей: 28205
предметов: 12092
вопросов: 227127
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


Зміст державного боргу та його класифікація

Державний борг – розмір заборгованості держави на конкретну дату перед своїми кредиторами за всіма вилученими і непогашеними борговими зобов’язаннями та відсотками, які необхідно сплатити за користування залученими коштами

Поділяється на:

 • Вн. державний (представлений заборгованістю юр та фіз. ос своєї країни, тобто резидентами)
 • Активний держ.  борг(виник. внаслідок дискретних заходів урядів країни)
 • Пасивний держ. борг (створ. автоматично внаслідок виник. бюджетного дефіциту)
 • Зовнішній(заборгованість нерезидентам, міжнародним фін-кредитним організаціям)
 • Капітальний(сума усіх випущених боргових зобов’язань держави і непогашених боргових зобов’язань, у тому числі відсотків, Які вона повинна виплатити)
 • Поточний(сума витрат держави на погашення зобов’язань, за якими настав термін сплати, а також на виплату процентів на термін)

Чистий борг – сума зобов’язань держави без урахування відсотків за користування позиками

Державний борг вимірюється у грошових одиницях або  відсотках до ВВП

Осн причини зов боргу:

 • Витратний характер економіки
 • Енергетична залежність від зовнішніх ринків
 • Скорочення експортних операцій
 • Недосконалість механізму обслуговування зов боргу

Кредитори:

 • Міжнародний валютний фонд
 • Світовий банк
 • Європейський банк реконструкцій та розвитку

Ріст державного боргу – зростання витрат його обслуговування, яке складається з погашення позик і виплати відсотків за ними, уточнення та зміни умов погашення

Внутрішній борг має переваги над зовнішнім. Насамперед, це обумовлено тим, що обслуговування вн боргу не зменшує фінансового потенціалу держави, в той час як зовнішні запозичення спричиняють відплив капіталу за межі держави. Платоспроможність держави за вн позиками забезпечується всім майном, що перебуває у власності держави; за зов позиками – залежить від сальдо торговельного балансу. Його позитивне значення означає достатню можливість держави виконати зовнішні зобов’язання та урегулювати свфій платіжний баланс.


хиты: 469
рейтинг:0
Общественные науки
экономика
финансовая экономика
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь