пользователей: 28194
предметов: 12087
вопросов: 226984
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


Видатки держ. бюджету

Видатки держбюджету – економічні відносини, які виникають у зв’язку з розподілом грошових ресурсів централізованого фонду для виконання державою своїх функцій.

Зміст і характер полягає у забезпеченні потреб діяльності держави.

Призначення полягає у задоволенні найважливіших потреб суспільства у розвитку економіки і соціальної сфери, державного управління. Оборони, забезпечення громадського порядку, безпеки держави тощо.

Якісна характеристика дає змогу встановити економічну природу і суспільне призначення кожного виду бюджетних видатків, а кількісна – їх величину.

Особливості:

  1. Мають імперативних характер
  2. Націлені на відтворення економічних і соціальних відносин, які існують у конкретній державі на даний відрізок часу
  3. Є додатковою експлуатацією населення (податки)
  4. Мають невиробничий характер, оскільки становлять частку нац доходу, що вибула з виробничого процесу

Функції:

Розподільча полягає в забезпеченні розподілу за рахунок видатків бюджету частини ВВП і нац доходу в різні сфери виробництва, галузі, підприємницькі структури. У результаті формуються фонд відшкодування, фонд накопичення і фонд споживання.

Стимулююча (регулююча) забезпечує через видаткову частину бюджету певні народногосподарські та соціальні пропорції.

Класифікація:

  1. За функціями, з виконанням яких пов’язані видатки
  2. За економічною характеристикою операцій, під час проведення яких здійснюються видатки

(поточні, капітальні, нерозподілені, кредитування за врахуванням погашення)

  1. За бюджетними програмами – розподіл бюджетних призначень головним розпорядником бюджетних коштів відповідно до бюджетних програм
  2. Відомча класифікація (видатки загального фонду, видатки спеціального фонду)

Бюджетне призначення – це повноваження, надане головному розпоряднику бюджетних коштів Кодексом, законом про Державний бюджет України або рішенням про місцевий бюджет, що має кількісні та часові обмеження та дає змогу надавати бюджетні асигнування


хиты: 471
рейтинг:0
Общественные науки
экономика
финансовая экономика
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь