пользователей: 28194
предметов: 12087
вопросов: 226984
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


Суть, види, методи фін контролю

Фінансовий контроль - це цілеспрямована Д уповноважених органів щодо забезпечення законності і доцільності виконання фін. операцій та реалізації на цій основі завдань фін політики.

Класифікація:

  • за суб’єктами проведення: загальнодержавний, відомчий, громадський, внутрішньогосподарський, аудит;
  • за часом проведення: попередній, поточний, наступний;
  • за метою та завданнями: моніторинг, внутрішній аудит, інспектування;
  • за методами проведення: документальні, натуральні.

До органів здійснюють фінансовий контроль в Україні належать:

– Счетная палата; - Рахункова палата;

– Контрольно-ревизионная служба; - Контрольно-ревізійна служба;

– Государственное Казначейство; - Державне Казначейство;

– Государственная налоговая администрация; - Державна податкова адміністрація;

– Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку; - Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку;

– Комитет по надзору за страховой деятельностью; - Комітет з нагляду за страховою діяльністю;

– Аудиторская палата и аудиторские фирмы. - Аудиторська палата і аудиторські фірми.

Сферою фінансового контролю є практично всі операції, що здійснюються з використанням грошей, а в деяких випадках і без них (бартерні угоди і т.п.).

Суб'єкт: це   носій контрольних функцій щодо об'єкта контролю.

Об'єкт:  фінансова    діяльність підприємницьких  структур,  бюджетних  установ  та  організацій,  фінансових інститутів,  що  здійснюють  фінансову  діяльність.

Основні принципи фінансового контролю такі:

— незалежність (не враховуються матеріальна чи моральна зацікавленість перевіряючого);

— гласність (результати перевірок публікуються для широкого загалу);

— превентивність (попереджувальний характер фінансового контролю);


хиты: 550
рейтинг:0
Общественные науки
экономика
финансовая экономика
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь