пользователей: 27938
предметов: 11944
вопросов: 221598
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


Зміст, осн. напрями фін політики

 

Фінансова політика – система заходів у сфері фінансів з метою цілеспрямованого впливу держ. на розвиток фін.-кредитної системи та нац. економіки загалом. Вона складається з фін. стратегій та тактики.

Фінансова стратегія – основні напрями використання фінансів на тривалу перспективу.

Фінансова тактика спрямована на вирішення завдань окремого етапу розвитку країни.

Завдання фін політики:

  • Забезпечення зростання нац. багатства
  • Досягнення суспільної рівноваги шляхом мобілізації та використання фін ресурсів для соц гарантій членам суспільства
  • Забезпечення безперервності відтворювальних процесів у суспільстві
  • Вплив на раціональне використання природних ресурсів

Мета фінансової політики: оптимальний розподіл ВВП між галузями нац. економіки, соціальними групами населення та окремими територіями.

Типи фін. політики:

  • Класична фін. політика (обмежене втручання держ. в розв. ек., податків)
  • Регулююча фін. політика (активне втручання держ., збільш. податків)
  • Планово-директивна фін. політика (максимальне зосередження фін. ресурсів в руках держ.)

Напрями:

• формування науково обґрунтованих концепцій розвитку фінансів на основі вивчення вимог економічних законів, усестороннього аналізу перспектив удосконалення виробництва і потреб населення;

• визначення основних напрямів використання фінансів в перспективі і в поточному періоді, тобто формування стратегії і тактики фінансової політики. На цьому етапі виходячи з поставлених цілей слід враховувати можливості збільшення і зменшення об’ємів фінансових ресурсів, а також зовнішні, політичні і економічні чинники;

• безпосередні практичні дії, направлені на досягнення поставленої мети.


хиты: 386
рейтинг:0
Общественные науки
экономика
финансовая экономика
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь