пользователей: 30286
предметов: 12384
вопросов: 234415
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

4 курс 2 семестр:
» гена
» мартинов
» дек
» дек 2
» дек 3
3 курс 2 семестр:
» СССР
» ccch 2
3 курс 1 семестр:
» CИД
» СИД 2
» rubel
» Папенко
2 курс 2 семестр:
» Мотрук
» СИТ
» Котляров
» Мельничук
II семестр:
» второй модуль Россия
» Первый модуль Россия
» Давня
» Екзамен Українська Етнологія
» English
» Античність
» етнологія
» Первый модуль Этнология
» первый модуль - нова история Украины
» первый модуль - нова история Украины 2
» второй модуль философия
» Українська мова
» Спецкурс - греки
I семестр:
» История первобытного общества
» История Древнего Востока

второй модуль философия

1 25. Світогляд як духовно-практичний спосіб освоєння світу
2 26. Cтруктура світогляду
3 27.Історичні типи світогляду
4 28. Класична онтологія та її фундаментальні проблеми
5 29. Основні рівні буття.
6 30.Філософський зміст категорії “матерія”
7 31.Рух,як спосіб простір та час як форми існування матерії
8 32. Онтологія — це вчення про буття, розділ філософії у якому з'ясовуються фундаментальні проблеми існування, розвитку сутнісного,
9 34. Поняття природи
10 35. Народонаселення як природне явище
11 36. Поняття біосфери і ноосфери.
12 37 . Поняття глобалізаціїї та форми її існування.
13 38. Глобальні проблеми сучасності.
14 38. Екологічні проблеми та шляхи їхрозв’язання
15 39. Екологічні проблеми та шляхи їхрозв’язання
16 40.Інтелект,почуття,пам»ять і воля як здатності людини.
17 41. Співвідношення понять «людина», «індивід», «особа», «особистість», «індивідуальність».
18 42. Проблема визначення сутності людини.
19 43.Проблема сенсу життя людини
20 43. Проблема сводоби і відповідальності.
21 44. Проблема сводоби і відповідальності.
22 45.Свідомість як найвища форма відображення.
23 46. Феноменологічна концепція свідомості
24 47.Чуттєве,раціональне-когнітивне та емоційно-вольове у структурі свідомості
25 48.Еврестична і творча функції інтуїції
26 50.Несвідоме, свідоме і надсвідоме
27 51. Основні складові пізнавальної діяльності:суб’єкт і об’єкт, мета і ціль, засоби та результат.
28 52. Гносеологія та епістемологія.
29 53. Можливості та межі пізнавального процесу.
30 54. Проблема істини в теорії пізнання
31 55. Абсолютність і відносність як властивості істини
32 56. Проблема критеріїв істини
33 57.Істина і правда
34 58. Поняття методології
35 59.Основні форми наукового пізнання
36 60. Мова як засіб комунікації та пізнаня.
37 61. Функції мови
38 62.Поліструктурність мови
39 63.Поняття соціокультурної комунікації
03.11.2014; 14:27
хиты: 3939
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2019. All Rights Reserved. помощь