пользователей: 30286
предметов: 12384
вопросов: 234415
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

4 курс 2 семестр:
» гена
» мартинов
» дек
» дек 2
» дек 3
3 курс 2 семестр:
» СССР
» ccch 2
3 курс 1 семестр:
» CИД
» СИД 2
» rubel
» Папенко
2 курс 2 семестр:
» Мотрук
» СИТ
» Котляров
» Мельничук
II семестр:
» второй модуль Россия
» Первый модуль Россия
» Давня
» Екзамен Українська Етнологія
» English
» Античність
» етнологія
» Первый модуль Этнология
» первый модуль - нова история Украины
» первый модуль - нова история Украины 2
» второй модуль философия
» Українська мова
» Спецкурс - греки
I семестр:
» История первобытного общества
» История Древнего Востока

Первый модуль Этнология

1 1. Аналіз праці В. Ф. Горленка “Нариси з історії української етнології”
2 2. Вивчення етнографії України в 20-30-х роках ХХ ст.: наукові центри, школи, персоналії.
3 3. Внесок Віктора Петрова в розвиток української етнології.
4 4. Внесок Климентія Зіновіїва в етнографічну науку.
5 5. Внесок М.Грушевського у розвиток української етнології. (10)
6 6. Галицько-Волинський літопис як етнографічне джерело.
7 7. Григорій Новицький і його твір “Краткое описание о народе остяцком”.
8 8. Густинський літопис і його значення для етнографії.
9 9. Державний кордон та етнічні межі України.
10 10. Діяльність Бориса Грінченка в галузі етнографії.
11 11. Діяльність Етнографічної Комісії ВУАН.
12 12. Діяльність Івана Франка в галузі етнографії.
13 13. Діяльність М.Максимовича в галузі етнографії.
14 14. Діяльність Миколи Сумцова в галузі етнології.
15 15. Діяльність Південно-Західного відділу Російського Географічного Товариства. (26)
16 16. Діяльність Т.Шевченка в галузі етнографії.
17 17. Етнічний склад населення України.
18 18. Етнографічна діяльність В.Антоновича.
19 19. Етнографічна програма Ф. Туманського.
20 20. Етнографічні групи (субєтноси) українців. Розселення, історія, особливості культури.
21 21. Етнографічний матеріал в «Повісті временних лет».
22 22. Зміна етнічних меж українців в історичному розвитку.
23 23. Кабінет «примітивної культури». Діяльність Катерини Грушевської.
24 24. Козацькі літописи як етнологічне джерело.
25 25. Комплексний підхід до вивчення етногенезу. Використання етнографічних джерел.
26 26. Концепції етногенезу українців.
27 27. Основні напрями та наукові центри сучасної етнологічної науки.
28 28. Методи в етнологічній науці.
29 29. Наукове товариство ім. Т. Шевченка, його наукова діяльність у галузі етнографії
30 30. Національні меншини в Україні - культурно-історичний розвиток. (див. також 31)
31 31. Національні меншини в Україні на сучасному етапі: чисельність, розміщення, правовий статус. (семінари)
32 32. Російське географічне товариство та вивчення етнографії України в 50-60-х роках ХІХ ст.
33 33. Павло Чубинський і його праці з етнографії.
34 34. Праця В.Петрова “Етногенез слов’ян”. К., 1972.
35 35. Праця Л.Залізняка “Від склавинів до української нації”.
36 36. Праця М.Сумцова “Хлеб в обрядах и песнях”.
37 37. Праця Хведора Вовка “Студії з української етнографії та антропології”. (75)
38 38. Початки вивчення українського фольклору в першій половині ХІХ ст.. (115)
39 39. Становлення і розвиток української етнографії у другій половині ХІХ ст.(90)
40 40. Становлення української етнології у першій половині ХІХ сторіччя на Західноукраїнських землях. (90)
41 42. Топографічний опис Харківського намісництва.
42 43. Топографічний опис Чернігівського намісництва.
43 44. Ф. Вовк - його внесок у розвиток світової та української етнології.
44 45. Характеристика Синопсису 1674 р.
45 46. Характеристика Трипільської культури. Погляди різних вчених. (117)
46 47. Українська етнологія в другій половині ХХ ст..
47 48. Хореографічна школа В.Верховинця, В.Авраменка.
48 49. Чисельність українців в Україні та за її межами на кінець ХХ сторіччя. (119)
24.10.2014; 13:32
хиты: 4634
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2019. All Rights Reserved. помощь