пользователей: 30155
предметов: 12338
вопросов: 233625
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

4 курс 2 семестр:
» гена
» мартинов
» дек
» дек 2
» дек 3
3 курс 2 семестр:
» СССР
» ccch 2
3 курс 1 семестр:
» CИД
» СИД 2
» rubel
» Папенко
2 курс 2 семестр:
» Мотрук
» СИТ
» Котляров
» Мельничук
II семестр:
» второй модуль Россия
» Первый модуль Россия
» Давня
» Екзамен Українська Етнологія
» English
» Античність
» етнологія
» Первый модуль Этнология
» первый модуль - нова история Украины
» первый модуль - нова история Украины 2
» второй модуль философия
» Українська мова
» Спецкурс - греки
I семестр:
» История первобытного общества
» История Древнего Востока

етнологія

1 1. Принципи, критерії та види класифікації етносів
2 2. Австралійсько-океанійський макрорегіон
3 3.Пн.Африканський макрорегіон
4 4.Тропічноафриканський макрорегіон
5 5. Загальна характеристика Азійського континенту.
6 6. Пв.-сх. азійський макрорегіон
7 7. Пв.Азія, як ІЕ макрорегіон
8 8. Західна Азія, як ІЕ макрорегіон.
9 9. Сх. Азія як ІЕ макрорегіон
10 10. Сибірська ІЕ макрорегіон
11 11. Кавказький ІЕ макрорегіон
12 12. Поділ Європи на регіони та ареали. Класифікація народів Європи
13 13. Пн.Америка, як ІЕ макрорегіон
14 14. Мезоамерика: загальна характеристика.
15 15. Пв.Американський ІЕ макрорегіон
16 16.Класифікація мов світу.
17 17. Індоєвропейська сімя мов
18 18. Мовні сім’ї (МС) на території Азії.
19 19. Мовні сім’ї (МС) на території Америки.
20 20. Класифікація релігії світу.
21 21.Християнство: напрями, церкви, течії, секти. Поширеність у різних етнографічних макрорегіонах.
22 22. Іслам: напрями та релігійні течії. Регіони поширення у світі.
23 23. Буддизм: напрями і поширення серед народів світу
24 24. Індуїзм: загальна характеристика
25 25. Локальні релігії.
26 26. Класифікація народів австрало-океанійського макрорегіону.
27 27. Загальна характеристика етнокультури австралійців та тасманійців.
28 28. Господарча діяльність та матеріальна культура австралійських аборигенів.
29 29. Австралійський тотемізм
30 30. Етапи етн історії народів Австралії і суч етн ситуація в регіоні
31 31. Народи Океанії. Класифікація. загальна характеристика.
32 32. Матеріальна культура та господарська діяльність океанських народів. Особливості соц організації.
33 33. Р. вірування океанських народів. Поняття табу - мана.
34 34. Класифікація народів південносхідноазійського регіону.
35 35. Особливості етнічної історії народів Пв-сх Азії і сучасна етнічна ситуація в регіоні
36 36. Етнічні спільноти що проживають в Індокитай загал. характеристика.
37 37.Осбливості острівних етносів Південно-Східної Азії.
38 38. Господарська діяльність і культура харчування народів Південно-східної Азії: житло, одяг, зачіски, головні убори.
39 39. Духовна культура народів Південно-східної Азії: вірування, табу, релігії, специфічні культи.
40 40. Народні та національні вірування
41 41.Народи В’єтнаму, Лаосу, Таїланду, Індонезії, Філіпін, Мянми.
42 42. Класифікація народів південноазійського макрорегіону.
43 43. Історико-етнографічне районування Південноазійського макрорегіону.
44 44.Етапи етнічної історії народів Південної Азії і сучасна антропологічна, лінгвістична та культурна ситуація в регіоні.
45 45. Народи Індії: загальна характеристика, особливості етнічного розвитку.
46 46.Матеріальна культура і ремесла в Індії.
47 47.Духовна культура народів Індії, головні індуїстські боги, свята, культи, табу.
48 48.Соціальна структура індійського суспільства: кастова система. Сімейний побут і звичаї індусів.
49 49. Малі народи південноазійського макрорегіону.
50 50. Народи Непалу, Пакистану, Бутану, Бангладеш.
51 51. Давні цивілізації і етноси на тер ЗхАзії. Близький Схід як колиска 3х світових релігій
52 52. Країни, народи, мови і релігії Західної Азії.
53 53. Специфіка релігійної ситуації в Західній Азії: релігії, конфесії в історичному розвитку.
54 54. Іраномовні райони зх.азійського регіону: розселення, лінгвістична та антропологічна х-ка, к-ра.
55 55. Семітські народи: розселення, країни, етапи етнічної історії
56 56. Арабські народи Зх.Азії і Пн.Африки
57 57. Скотарські кочові племена і народи Зх.Азії. Заг х-ка
58 58. Народи Малої Азії.
59 59. Кочівники-скотарі казахи і киргизи. Землеробство в Середньоазійському макрорегіоні
60 60. Класифікація народів Ц.азійського макрорегіон: країни, народи, мови, релігії
61 61. Монгольські народи: ант, лінг та рел хар-ка та етапи етн історії
62 62. Монгольські свята.
63 63. Соц уклад і сімейна організація монгольських і тибетських народів
64 64. Ламаїзм в Центральній Азії.
65 65. Народи Західного Китаю. Господарча специфіка Матеріальна і духовна культура.
66 66. Класифікація народів Східної Азії.
67 67. Народи Китаю.
68 68. Основні свята календарного циклу японців.
69 69. Релігії в Китаї. Поняття «сінь цзяо». Основні свята традиційного календарного циклу китайців.
70 70. Основні етапи етнічної історії японців, загальна характеристика матеріальної культури японців та айнів.
71 71. Духовна культура та соціальний уклад традиційоного японського суспільства.
72 72. Релігії в Японії. Національний характер японців. Японський етикет.
73 73. Класифікація народів північної Африки
74 74.Господарська діяльність і матеріальна культура народів Північної Африки
75 75. Релігії в Північній Африці. Етноконфесійні групи. Центри християнства.
76 76. Народи Тропічної Африки. Класифікація за господарсько-культурними типами.
77 77. Мови та народи Чорної Африки.
78 78. Релігії Чорної Африки. Специфіка традиційних африканських релігійних вірувань і культів.
79 79.Збиральники та мисливці, землероби та скотарі Чорної Африки.
80 80.Сучасна карта народів Пн. Америки.
81 81. Класифікація індіанських народів Північної Америки: мови, розселення по зонам.
82 82. ГКТи Пн.американського ІЕ макрорегіону
83 83. Ескімоси і алеути.
84 84. Мисливці, збиральники, рибалки і землероби Півн. Америки.
85 85. Специфіка матеріальної і духовної культури Північноамериканських
86 86. Соц організація та духовна культура індіанців пн.Америки
87 87.Класифікація народів Мезоамерики.
88 88. Давні цивілізації Мезоамериканського регіону.
20.06.2014; 12:18
хиты: 7563
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2019. All Rights Reserved. помощь