пользователей: 29685
предметов: 12286
вопросов: 231927
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

4 курс 2 семестр:
» гена
» мартинов
» дек
» дек 2
» дек 3
3 курс 2 семестр:
» СССР
» ccch 2
3 курс 1 семестр:
» CИД
» СИД 2
» rubel
» Папенко
2 курс 2 семестр:
» Мотрук
» СИТ
» Котляров
» Мельничук
II семестр:
» второй модуль Россия
» Первый модуль Россия
» Давня
» Екзамен Українська Етнологія
» English
» Античність
» етнологія
» Первый модуль Этнология
» первый модуль - нова история Украины
» первый модуль - нова история Украины 2
» второй модуль философия
» Українська мова
» Спецкурс - греки
I семестр:
» История первобытного общества
» История Древнего Востока

CИД

1 1. Предмет, мета та завдання курсу СІД
2 2. Варіативність класифікацій СІД
3 3. Джерельна база та історіографія хронології
4 4. Астрономічні основи літочислення. Головні одиниці виміру часу.
5 5. Типи календарів та принципи їх побудови. Поняття ери.
6 6. Календарі Стародавнього Єгипту та Стародавньої Греції
7 7. Календарна система Київської Русі
8 8. Календарна реформа Петра І.
9 9. Юліанський календар.
10 10. Григоріанський календар.
11 11. Методика переведення дат з юліанського на григоріанський стиль.
12 12. Францу́зький революці́йний календа́р
13 13. Історіографія та джерела вивчення метрологї.
14 14. Система мір періоду Київської Русі
15 15. Історична метрологія Лівобережної України 18-19ст.
16 16. Походження герба та його соціально-політичні та правові функції в добу середньовіччя.
17 17. Проблеми теоретичної геральдики
18 18. Основні правила створення гербів
19 19. Державний герб України: походження та історична доля
20 20. Міська геральдика України доби середньовіччя
21 21. Родова геральдика та її особливості
22 22. Походження та історія герба міста Києва.
23 23. Герб міста Києва за радянської доби.
24 24. Сучасна міська геральдика України (+ приклади з геральдики міст).
25 25. Розвиток емблематики в Україні.
26 26. Джерела та історіографія вивчення сфрагістики.
27 27. Печатки як історичне джерело, походження та різновиди печаток.
28 28. Печатки періоду Київської Русі.
29 29.Військові печатки запорожців.
30 30.Печатки 17-19 ст. як джерело з історії України.
31 31. Державний прапор України: походження і історична доля.
32 32. Джерела та історіографія нумізматики
33 33. Монетні системи Античності.
34 34. Грошова система в Україні за княжих часів.
35 35. Монетна система Олвії та Херсонесу.
36 36. Грошовий обіг на території України в XIV-XVIII ст.
37 37. Історіографія та джерела вивчення фалеристики.
13.01.2016; 20:20
хиты: 2738
рейтинг:0
Гуманитарные науки
история
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2019. All Rights Reserved. помощь