пользователей: 28194
предметов: 12085
вопросов: 226877
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

4 курс 2 семестр:
» гена
» мартинов
» дек
» дек 2
» дек 3
3 курс 2 семестр:
» СССР
» ccch 2
3 курс 1 семестр:
» CИД
» СИД 2
» rubel
» Папенко
2 курс 2 семестр:
» Мотрук
» СИТ
» Котляров
» Мельничук
II семестр:
» второй модуль Россия
» Первый модуль Россия
» Давня
» Екзамен Українська Етнологія
» English
» Античність
» етнологія
» Первый модуль Этнология
» первый модуль - нова история Украины
» первый модуль - нова история Украины 2
» второй модуль философия
» Українська мова
» Спецкурс - греки
I семестр:
» История первобытного общества
» История Древнего Востока

5. Псковська і Новгородська феодальні республіки. Специфіка політичного та економічного життя.

Новгоро́дська респу́бліка — олігархічне державне утворення на північному сході Європи з 1136 по 1478 рік із центром у Великому Новгороді, правлячу верхівку якого складало велике боярство

У XIIXIII століттях до складу Новгородської республіка входив Псков, що став відокремлюватися від Новгорода з середини XIII століття. Юридично його незалежність від Новгорода було визнано Болотовським договором 1348 року

"Пан Великий Новгород" складається з п'яти "кінців". Відповідно п'яти кінцях міста вся Новгородська земля поділялася на п'ять провінцій, що носили назву "п'ятини". Навколо Онезького озера і до Білого моря лежала Обонежская п'ятина

 Політичний устрій

Вищим органом влади Новгородської республіки було віче, на яке могло збиратися як міське, так і вільне сільське населення. Воно обирало з середовища боярства посадника, тисяцького і навіть архієпископа1156 року). Віче часто перетворювалося на арену гострої політичної боротьби, фактична влада перебувала в руках боярства. На чолі виконавчої влади стояв архієпископ, найбільший новгородський феодал, до якого перейшла значна частина земель та доходів київського князя. У його веденні перебували скарбниця, зовнішні відносини Новгородської феодальної республіки, право суду та деяких інші питання. У політичних справах брало участь також торгово-ремісниче населення Великого Новгорода, що мало свої об'єднання — «кончан» (мешканців «кінців» міста), «уличан» (мешканців вулиць), «сотень», у тому числі купецьких.

З середини XII століття кончанські та уличанські старости стали скріплювати своїми печатками найважливіші державні грамоти Новгородської феодальної республіки. Новгородський князь запрошувався з інших князівств вічем, яке з ним укладало договір — «ряд». Договір захищав станові інтереси новгородських бояр. Функції князя в Новгородській феодальній республіці були обмеженими. Він був насамперед воєначальником. Його обмежили в праві на суд, перевели його резиденцію із центра міста («Дитинця») за місто (на Городище). З середини XIII століття, за князювання Олександра Невського, новгородськими князями ставали звичайно великі князі володимирські.

Виконавча влада.

Головною виконавчою владою в Новгороді був посадник (7).

Посадник - це вища виборна посадова особа, що було виконавчим органом віча, якому передавалося управління справами республіки. Офіційно він обирався вічем з числа всіх повноправних громадян Новгорода, але фактично посадник обирався з небагатьох шляхетних родів Новгородської республіки. Так протягом XIII і XIV століть з одного роду посадника Міхалка Степановича було обрано 12 посадників. Термін посадничества не був обмежений, але фактично посадники займали свою посаду по одному-два роки. Посадники, які склали з себе повноваження, називалися "старими посадниками", на відміну від "статечних посадників".

Область діяльності посадників була дуже великою. Вони спрямовували діяльність всіх осіб Новгородської республіки, здійснювали контроль за їх роботою, що з князем відали питаннями управління і суду, командували військами під час походів, спостерігали за будівництвом оборонних споруд, вели дипломатичні зносини з іншими руськими князівствами та іноземними державами, керували засіданнями Ради панів і вічовим зборами. Посадник, як представник міста, охороняв інтереси Новгорода і всієї Новгородської республіки перед князем. Без нього князь не міг судити новгородців і роздавати новгородські волості. За відсутності князя посадник керував усім містом. Посадник не отримував певної платні, але користувався особливим податком з волостей, що називався "поралье".

Особливо цікаво становище князя в Новгороді, сильно відрізнялося від становища князів в інших Російських областях. Князь був у Новгороді вищої судової та військової владою, керував управляв судом, скріплював угоди і стверджував прав. Князь запрошувався новгородським вічем, при цьому він зобов'язаний був підписати договір з Новгородом - ряд. За цими договорами визначалася роль князя в управлінні Новгородської республікою

Розкопки Новгорода, що почалися в 1932 р. і тривають до цих пір, показали, що Новгород був найбільшим ремісничим центром свого часу. Цей висновок був зроблений на підставі вивчення залишків ремісничих майстерень, розкритих розкопками, і продукції новгородських ремісників. Зрозуміло, далеко не всі ремісничі майстерні залишили після себе сліди, за якими можна достовірно встановити, чим займалися їхні мешканці. Визначити ремісничу майстерню можна, перш за все, по великій кількості виробничих залишків, а також по бракованим виробам, напівфабрикатах і інструментарію. У результаті проведених в різних районах міста розкопок були виявлені залишки ремісничих майстерень. Це свідчить про те, що більшість населення стародавнього Новгорода займалося різними ремеслами.

XII століття і перша половина XIII століття були часом розквіту ремесла у багатьох давньоруських містах. Але важкий тягар татарського ярма не могло не відбитися на виробничої сфер Русі. Багато міст були знищені, тисячі людей, в тому числі і ремісників, були вбиті або забрані в неволю. У результаті цього ремесло занепало. Новгород Великий уникнув розорення, відбувшись даниною.

  Псковська феодальна республіка

До 1136 року-управлялась Київським намісництвом

Особливості в економіці, вікові зв'язки з Новгородом, статус кордонів і військові загрози ззовні привели до розвитку вічовий системи, в якій князі грали лише незначну роль. Віче обирало посадників і соцьких, а також управляло відносинами між знаттю, посадскими людьми, Ізборник і смердами. Боярський рада мала особливий вплив на рішення віча, що збирався в Троїцькому соборі. Він містив архіви віча, важливі особисті папери та державні документи. Право бути обраним на важливі посади було привілеєм вихідців з благородних сімей. Однак під час найбільш драматичних моментів в історії Пскова, важливу, а часом і вирішальну роль грали так звані «молодшая» посадські люди, люди більш низьких чинів. Боротьба між боярами і смердами, старшими і молодшими посадскими людьми вилилася в появу в XIV столітті єресі стригольників і суперечках на віче, що почалися в 1470-х і нерідко виливалися в криваві зіткнення.

За відкладенні Пскова від Новгорода в 1348 році, Псков визнає московського князя своїм главою і погоджується обирати на псковське князювання осіб, угодних великому князю. З 1399 ці князі називаються московськими намісниками. Василь II домагається права призначати псковських намісників на свій розсуд, причому вони приносять присягу не тільки Пскова, але і великому князю. При Івана III псковичі відмовляються від права зміщувати призначених до них князів.

Псковська феодальна республіка, хоч і відбрунькувалися від Новгородської, була точної її копією. Особливості місце положення і географічні умови мали істотний вплив на соціальний і політичний лад Псковської республіки. Близькість агресивних сусідів обумовила сильнішу владу князя, а убогість земельних угідь - відсутність великого боярського землеволодіння, що в свою чергу визначило меншу роль боярства в політичному житті Пскова.

У Пскові, як і в інших районах Русі, існували світські і духовні феодали. До духовних, насамперед, належали монастирі і вищі духовні ієрархи: архієпископ, єпископ, настоятелі монастирів. Монастирське землеволодіння зростало досить швидко, багато світських феодали передавали по заповітів свої землі на помин душі, часто монастирі купували землю, були й випадки захоплення ними земель як общинних, так і незайнятих. Водночас монастирі рідко відчужували свої володіння, як виключення можуть розглядатися угоди з продажу монастирями землі. Виключалося і дроблення церковних земель, властиве світському землевладению. Церква в Пскові оголосила себе покровителькою торгівлі. Вона була берегинею еталонів мір і ваг, скріплювала міжнародні торгові договори. Все це робило церква і вище духовенство впливовою силою в Псковській феодальної республіці.

До світським феодалам належали бояри, житьи люди (тобто заможні), до них можна віднести також земцев. Особливістю Пскова було відсутність княжого домену та наявність землеволодіння міської громади. У Пскові велике землеволодіння поширене не було, економічне панування бояр Герасимчука таким сильним, як в Новгороді. В силу цього роль князя і віча в Пскові була вищою, ніж в Новгороді.

Відома і така категорія землевласників, як земці. Здебільшого своеземци жили в місті. В.О. Ключевський вважав, що земці - селяни-власники. Сучасні дослідники відносять їх, проте, до дрібних феодалам. В сільську громаду вони не входили, а користувалися привілеями члена міської громади.

Характерною особливістю землеволодіння в феодальних республіках, на це вказував ще С.В. Юшков, було те, що його землевладельческой групою були городяни. Члени міської громади мали виключне право на придбання вотчин із земель, тяжіють до міста. Віче визначало режим цих земель. Заборонялася передача їх іногороднім, зокрема навіть князю. У разі особливих заслуг перед містом віче могло просимо землю. Тим самим виявлялася цікава особливість феодальних вотчин вічового міста: це землеволодіння, вільний від відносин сюзеренітету-васалітету; вотчинник зберігає зв'язки лише зі своєю міською громадою.

Таким чином, в Пскові важко відокремити феодалів і міське населення, вотчинниківі купців. Але, так чи інакше, купці в Пскові грали величезну роль. Основним заняттям їх була внутрішня і зовнішня торгівля, проте, як і кожен городянин, вони могли бути землевласниками. Купецтво було у корпорації, товариства. Центрами корпорацій зазвичай виступали церкви.

Залежне населення республік включало в себе, перш за все, селян, половников, холопів. Велика частина селян перебувала в залежності від феодальної держави. В документах вони іменуються смердами. Смерд мав виконувати повинності на користь держави, платити податки. З договору, укладеного Псковом з Литвою, видно, що побіжного смерда необхідно повертати «в свій цвинтар». Таким чином, ясно, що смерди, по суті, прикріплялися до землі. Селяни, залежні від окремих феодалів, як правило, смердами іменувалися. У деяких документах монастирськіселяни називалися сиротами. Поступово збільшується кількість селян, залежних від феодалів.

Зростання вотчинного землеволодіння відбувався різними шляхами. Найбільш поширеними були самовільне захоплення селянських земель, а також покупка феодалом земельної ділянки общинника, що вийшов з селянської громади, яка перебувала в процесі розкладання.

Велике місце у Псковській судно грамоті приділено половникам, т. Е. Людям, працюючим з половини врожаю. У Пскові ополоники ділилися на ізорніков - орачів, городників та кочетніков, тобто рибалок. Їх об'єднувало те, що вони жили не на своїй землі, а в «селі» государя. Закон встановлював загальні норми, що визначають догляд изорника від свого пана: один раз в році, пізньої осені, і за умови виплати всіх боргів.

Одночасно і государ було вигнати изорника в інший час. Поземельна залежність изорника від государя не робила його обличчям недієздатною. У науці є думка, що ступінь залежності изорника від пана визначається тим, до якої групи феодалів належить господар землі, на якій працює ізорнік. У великого землевласника селянинові жилося гірше, він був пов'язаний міцними письмовими зобов'язаннями.Відомо, що в Пскові були і холопи. Історичні документи наказують повертати швидких холопів їх господарям.З досягненням незалежності Псков також як і Новгород став називатися Пане Псков. Вищим органом влади в республіці вважалося віче, тобто збори жителів міської громади. Участь селян в віче не передбачалося. Не мали вирішального голосу і жителі інших міст, хоча випадки їх присутності на вічових зборах Пскова зафіксовані в документах.


03.11.2014; 14:16
хиты: 577
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь