пользователей: 27940
предметов: 11949
вопросов: 221698
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

4 курс 2 семестр:
» гена
» мартинов
» дек
» дек 2
» дек 3
3 курс 2 семестр:
» СССР
» ccch 2
3 курс 1 семестр:
» CИД
» СИД 2
» rubel
» Папенко
2 курс 2 семестр:
» Мотрук
» СИТ
» Котляров
» Мельничук
II семестр:
» второй модуль Россия
» Первый модуль Россия
» Давня
» Екзамен Українська Етнологія
» English
» Античність
» етнологія
» Первый модуль Этнология
» первый модуль - нова история Украины
» первый модуль - нова история Украины 2
» второй модуль философия
» Українська мова
» Спецкурс - греки
I семестр:
» История первобытного общества
» История Древнего Востока

Міграційні потоки на Південь як осн. Формування козацтва.

Першим абзацом можна задвинути про походження слова «козак», перші згадки козаків і все таке.Тепер трішки історіографії.Д. Яворницький називав важливим джерелом формування козацтва уходників, які жили в   небезпечній зоні, тому мали бути завжди готовими до нападу. Ці уходники формували громади вільних людей на чолі з отаманом, котрі йшли в степи за рибою, бобрами, сіллю, дикими кіньми, іншою здобиччю.Перший український дослідник історії козацтва проф. В. Антонович вважає, що "козаки — місцевий стан без усякої ініціативи державної влади".

А  американський історик проф. О. Пріцак вважає,що в II половині XV ст., після завоювання Криму і повної ісламізації татар, відомі нам з генуезьких колоній "козаки" подалися на північ і сформували біля Дніпровських порогів січовий осередок, щоб продовжити перервану боротьбу хреста проти півмісяця.(бачив як хрестоносців і лицарів)Їх ряди постійно поповнювали втікачі, які з різних причин (порятунок від закріпачення, втеча від суду – основні) залишали території, контрольовані польською та литовською владою і йшли в «дике поле».  Сучасник-хроніст Грондський (XVII ст.), автор твору про Україну, так описував це явище: "Ті з руського (українського) народу, котрі... не хотіли терпіти ярмо і владу місцевих панів, ішли в далекі краї, на той час ще не заіюднені. і привласнювали собі право на свободу, засновували нові колонії, і, щоб відрізнятись від підданих, що належали руським (українським) панам, стали називатися кошками"Окремо варто згадати розбитих повстанців, починаючи з повстання Мухи(1490 р.) переслідувані законом => не мають іншого виходу як втекти.Побужжя, Запоріжжя і Середнє Подніпров’я погано освоєні => тут менший тиск магнатів, католиків і поляків взагалі =>сюди тікають з освоєних Галичини, Поділля, Волині, Полісся, північної Київщини, де відбувається процес активного закріпачення.Інше джерело людей – загони дрібної шляхти(в т.ч. панцирного боярства), які несли прикордонну службу в Речі Посполитій, та іноді здійснювали напади на татарські улуси у відповідь на їх атаки і просто для наживи.  Ця військово – службова верства (це важливо!) теж іноді йшла в степи на довгий час.Також варто згадати неосілих/міських козаків, які влітку йшли в степ на промисли і в походи, а зиму переживали в фортецях і містах.  Таким чином, міграція на Пд. була основою творення козацтва.


05.05.2015; 21:59
хиты: 270
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь