пользователей: 27935
предметов: 11943
вопросов: 221566
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

4 курс 2 семестр:
» гена
» мартинов
» дек
» дек 2
» дек 3
3 курс 2 семестр:
» СССР
» ccch 2
3 курс 1 семестр:
» CИД
» СИД 2
» rubel
» Папенко
2 курс 2 семестр:
» Мотрук
» СИТ
» Котляров
» Мельничук
II семестр:
» второй модуль Россия
» Первый модуль Россия
» Давня
» Екзамен Українська Етнологія
» English
» Античність
» етнологія
» Первый модуль Этнология
» первый модуль - нова история Украины
» первый модуль - нова история Украины 2
» второй модуль философия
» Українська мова
» Спецкурс - греки
I семестр:
» История первобытного общества
» История Древнего Востока

38. Виникнення християнства. Ортодоксально-догматична, міфологічна та історична теорії походження Ісуса Христа та християнства.

Міфологічна школа

В середині XIX ст. у вивченні християнства чітко виділилося два напрямки: міфологічний та історичний.Міфологічна школа вважає Ісуса Христа легендарною особистістю і, відповідно, євангельські розповіді про нього - міфами. Історична школа ставить перед собою мета обгрунтувати дійсне існування Ісуса Христа в історії людства. Обидві школи багато зробили в дослідженні проблем походження християнства.Поява міфологічної школи було підготовлено раціоналістичної критикою християнства англійськими і німецькими деїстом і французькими просвітителями. Деякі з них, наприклад, Дж. Голанд, Ж. Мелье, Вольтер досить близько підійшли до формулюванні основних положень міфологічної школи. В історії міфологічного напрямку виділяють три періоди. Математик і астроном Дюпюї приділяв значну увагу вивченню проблем походження релігійних вірувань. Він створив так звану астральну теорію походження міфів, згідно з якими останні - лише уособлення живої та неживої природи. Дюпюї, виходячи зі своєї астральної теорії, намагався довести, що Христос - це алегорія Сонця. Всі пов'язані з ним євангельські сюжети написані їх авторами в результаті спостереження зоряного неба. Тому, згідно Дюпюї, християнська релігія не потребує історичних персонажів. Вона запозичила свій зміст з давніх релігій, лише освятив їх по-новому.шотландський учений Дж. Робертсон вважав, що ця релігія склалася в Римській імперії, зумівши пристосуватися до потреб народу; в ранньому її етапі немає нічого своєрідного, євангельські міфи, які виникли з неправильного розуміння явищ природи, не відрізняються новизною порівняно з іншими релігійними міфами. Робертсон допускав можливість існування якогось історичного особи чи осіб, які стали прообразом Ісуса Христа.в Німеччині дослідник Древо. До питання про історичне існування Христа він підійшов з точки зору науки про міфи, відзначаючи, що всі новозавітні оповіді про Ісуса говорять про нього перш за все як про Бога і тільки потім як про людину. В якості страждає й воскресає - Христа можна поставити в один ряд з іншими богами давнину (Мітра, Осіріс і т.д.). Древо стверджував, що Новий Заповіт є збіркою міфів. Він одночасно підкреслював міфічний характер всіх пов'язаних з Христом персонажів, у тому числі апостолів Петра і Павла.

Історична школа

Паралельно з розвитком міфологічної школи формувалася історична, до прихильників якої в різні періоди належали багато дослідників.Слід зазначити роботи Е. Ренана і Ю. Велльгаузен, створені у другій половині XIX ст. Французький учений Ренан Для нього Ісус Христос - творець всесвітньої історії, продукт того середовища, в якій він сформувався як особистість. На думку Ренана, головним у навчанні Христа було моральне вдосконалення людини. А метою - встановити Царство Боже на землі. німець Велльгаузен  ретельно аналізував Старий Заповіт та наводив безліч свідчень історичності Ісуса Христа.протестантський богослов А. Гарнак в Німеччині розробляв основні принципи історичної школи. Гарнак визнавав багатошаровість Євангелій, стверджуючи, що в основі Євангелій від Матвія і Луки лежить Євангеліє від Марка, а також промови Ісуса. За Гарнак, євангелічних література з'явилася в Палестині, за винятком Євангелія від Марка, написаного в Римі; вона є першорядним джерелом, звідки можна черпати знання про особистість Христа. Історичною особистістю Гарнак визнавав і апостола Павла, життєдіяльність якого, так само як і Ісуса Христа, малював на тлі, еволюції взаємин християнства і держави.В XX ст. продовжувався розвиток історичної школи. Знаменитий англійський сходознавець Ф. К. Конібер аналізував процес поступового обожнювання Ісуса, що відбилася в Євангеліях. Він зазначав, що першого сторіччя християнства на Ісуса дивилися як на людину.Німецька історик І. Клаузнер досліджував свідоцтва єврейських, грецьких, римських і християнських авторів для доказу історичності Христа. Захищаючи свою точку зору, Клаузнер висував дві аргументу. По-перше, в Євангеліях, хоч би як була мала ступінь їх історичної достовірності, все ж таки відтворюється атмосфера Палестини того часу. По-друге, вони включають ряд текстів, зміст яких знаходиться в суперечності з поглядами пізнішій пауліністской церкви. Саме ці тексти і слід вважати записаними по живому слову Ісуса Христа. англійський історик християнства А. Робертсон. На відміну від багатьох західних релігієзнавців він перш за все вивчав соціально-економічні, політичні та культурні причини виникнення та розповсюдження християнства. На ранньому етапі досліджень він вважав, що Ісус Христос - Це міф, але в останніх роботах вже не брав під сумнів реальність існування Ісуса, намагався знайти історичні докази цього в нехристиянських джерелах. Представляють інтерес його міркування про наявність в християнстві різних течій, обумовлених розшаруванням Римської імперії.

 

 

 

 

 

 

  1. Взаємовідносини християнства та імператорської влади в ІІ-IV ст. Перетворення Християнства на офіційну релігію.

Раннє християнство (1-4 ст н.е.) — період починаючи із смерті Ісуса Христа (приблизно на початку 30-х років I століття) до Першого Вселенського Собору в Нікеї (325 р.). Іноді термін «раннє християнство» вживається в більш вузькому сенсі християнства апостольського століття. Християнство виникло в Палестині в I столітті н. е. В його основі лежали вчення Ісуса Христа і віра в його воскресіння з мертвих. Виділення християнства як особливої​​, відмінної від юдаїзму, релігії супроводжувалася конфліктами, які супроводжувались протягом кількох десятиліть як з традиційним юдаїзмом того часу, так і всередині самої християнської громади. Існує схожість деяких ідей, вірувань та культових практик раннього християнства та сучасних йому апокаліптичних течій в палестинському юдаїзмі, таких як ессени. Серед дослідників немає також єдиної точки зору на те, якою мірою ранньохристиянська проповідь відтворює керигми Самого Ісуса.Розвиток християнських общин у І—III ст. привів до поступової зміни їхнього складу. Перші християнські общини в І ст. складалися переважно з пригнічених верств населення — рабів, збіднілих селян, міської бідноти. У III ст. у складі общини перебувала значна кількість римських багатіїв і провінційної знаті. Для управління общиною обирали пресвітерів. У II ст. посада помічника управителя називалася диякон (до ІІІ ст. це була єдина посада, яку могли обіймати також і жінки — дияконеси). До їхніх обов'язків входило управління віруючими та майном общини. Керівників общин, що склались у містах, називали єпископами, а в столицях і великих містах — архієпископами. Архієпископ Рима отримав особливий титул — папа. Він став на чолі всієї християнської церкви, яка перетворилася на велику й могутню релігійну організацію, значною мірою впливаючи на державні справи Римської імперії, а з IV ст. дістала підтримку імператорської влади. З приєднанням до общини римських аристократів і багатіїв християнська церква зосередила у своїх руках величезні багатства (той, хто вступав до общини, передавав їй своє майно), що посилювало її вплив у суспільстві та державі.2. Константин Перший Великий, його політика щодо християнстваЗа часів імператора Константина християнська церква мала найбільшу підтримку від влади. Вісімнадцятирічним майбутній імператор Константин бачив Діоклетіанові знущання над християнами. Хлопця виховували в атмосфері поваги до різних вірувань. Адже батько Константина вірив у бога Сонця Мітру, мати була християнкою. Імператор розумів, що багатобожжя не об'єднувало народ. Існує легенда , за якою в 312 р. перед однією з битв Константин побачив над прапором одного з легіонів зображення Христа з написом: «Цим переможеш». Він переміг. Ставши імператором,  Константин  витлумачив  дивовижне явище перед битвою як Божий наказ. Прийняв християнство, а в 313 р. зробив цю релігію державною. Відтоді християнство завжди було союзником будь-якої державної влади й діставало від неї відповідну підтримку.   Перетворення християнства на державну релігію    сприяло канонізації церкви. Але землями Римської імперії ходило чимало пророків, які вільно тлумачили вчення Ісуса, чим заважали процесу канонізації. Щоб  відокремити їх від більшості християн, церква утворювала для пророків монастирі, у яких вони могли проповідувати своє вчення обмеженій кількості слухачів.      Під час становлення й початкового розвитку християнська релігія не мала єдиного тлумачення основних релігійних положень. Тому поряд з основним   виникали окремі побічні тлумачення вчення Христа.  Це призвело до утворення численних сект.Найвпливовішими серед них були докети, назореї, аріяни,  монтаністи та гностики. Вони об'єднали вірних, які не погоджувалися з церковною владою та були незадоволені становищем у християнській церкві. Суперечки з керівництвом християнської церкви члени сект маскували незгодою в богословських питаннях. У II—III ст. між сектами та керівництвом християнської церкви точилася гостра боротьба: керівників сект відлучали від церкви, накладали на них покарання, усіляко переслідували. Найнебезпечнішою сектою для церкви були аріяни (назва походила від імені керівника секти, александрійського єпископа Арія). З часом аріянство об'єднало у своєму складі більшість ворогів церковної та імператорської влади.3. Перші собори Коли християнство поширилося далеко за межі Римської імперії, у 325 р. в місті Нікеї (Мала Азія) відбувся Перший Вселенський Собор. На ньому зібралися керівники церковних організацій усіх країн імперії. Собор рішуче засудив аріянство та заборонив цю секту. Другий Вселенський Собор відбувся в Константинополі в 381 p., де йшлося про уточнення рішень Нікейського Собору і боротьбу з численними сектами. Третій Вселенський Собор (Ефеський) проходив у 431 р. На ньому точилася гостра боротьба за владу над усією церквою. У 449 р. у тому ж місті було скликано Четвертий Собор, але його рішення не були визнані більшістю керівників церкви, тому 451 р. зібрався ще один Четвертий Собор у місті Халкідоні. На ньому було переглянуто деякі священні канони, змінено їхній зміст і тлумачення. 4. Християнство — державна релігія Римської імперії. Після перетворення християнства на державну релігію декілька десятків років вона співіснувала на території імперії зі старою, язичницькою релігією. Християнські та язичницькі храми стояли поруч, прихильники двох різних релігій виконували кожен свої обряди. Але цього християнству було вже замало — ставши панівною релігією, вона почала переслідувати язичників. На вимогу керівників церкви імператор Феодосій у 392 р. заборонив язичницьку релігію і наказав закрити її храми. Гонінь і переслідувань тепер зазнавали ті, хто вшановував старих римських богів — Юпітера, Марса, Юнону, Венеру, Нептуна. Вільна від суперництва, християнська релігія почала стрімко розвиватися та поширюватися.

ДІЯЧІ: Арістід, Юстин, Тертуліан та Кіпріан карфаген пресвітер, Оріген,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Реформи Діоклетіана і Константина. Домінат як друга форма Імперії.

Римській імперії вдається на певний час вийти зі стану кризи. Імператорська влада знову зміцнюється. З 284 до н. е. в Римі встановлюється домінат (від латин, dominus - пан). Це уже відверто монархічний лад типу східної деспотії. Рештки старих республіканських установ зникають, Сенат перетворюється усього лише на міську раду Риму. Влада домінуса вважається вищою від законів і обожествляється. Управління здійснюється на суворо централізованій основі під патронатом чиновників. Підготовка законопроектів і обговорення питань зовнішньої і внутрішньої політики виконується тепер державною Радою, яка діє при імператорі і за його дорученням. Домінус спирається на постійну армію, служба в якій вважається почесною професією. Чиновники отримують форму одягу, привілеї, пенсії. Крім військового відомства, важливе місце в державі належить і відомству фінансовому.Реформи розпочав імператор Діоклетіан (284-305), син вільновідпущеника, проголошений військом імператором. Він провів податкову реформу. Колишні непрямі податки замінюються уніфікованим подушно-поземельним податком, який збирався натурою і був вищим. Було також здійснено монетну реформу, в обіг випущена повноцінна золота монета, поруч зі срібною і бронзовою. Едикт про тверді ціни на товари і послуги (301 р.) став першою спробою державного регулювання цін як на предмети першої необхідності, так і на оплату праці. Наприклад, гонорар адвоката був вищим за одноденну плату мідника у 15 разів.Враховуючи сепаратистські тенденції ряду провінцій, Діоклетіан розукрупнює імперію на 101 провінцію (пізніше до 120), що об'єднані у 12 т. зв. діоцезів. Це призвело до зменшення сили і, відповідно, можливості самостійних дій управителів провінції.З іншого боку, Діоклетіан ділить імперію на чотири частини («тетрархія») і призначає собі співправителів, два августы - для західної і східної частин імперії (імперії, в свою чергу, ділилися на дві префектури), добирали собі співправителів - двох цезарів. Тепер чотири співправителі спільно придушують спроби самозваних претендентів на престол. Кожний з них наділений найвищими повноваженнями на своїй території, але намагання стати одноосібним правителем відразу наштовхується на опір решти трьох співправителів. Цей механізм на якийсь час зупинив калейдоскопічну зміну імператорів, внутрішньо зміцнив державу, дозволив організувати відсіч варварам на кордонах імперії. Сама армія зросла приблизно на третину і була розділена на дві частини. Перша стояла на кордонах держави, друга посилалася на підкріплення туди, де виникала у цьому потреба.У 305 р. Діоклетіан добровільно зрікся влади. І хоча формально влада передавалася його колишнім співправителям і помічникам, але відразу знайшлися нові претенденти на престол, в країні розпочалася громадянська війна. Переможцем з неї вийшов Константин Великий (313-337). Він зберігає поділ імперії на чотири частини, але ними управляють вже не співправителі, а підпорядковані одноосібному імператорові префекти. На чолі діоцезів стоять вікарії.За Константина встановлюється союз християнської церкви з державою. За Міланським едиктом (313 р.) оголошувалася віротерпимість до християнської релігії. З цього моменту церква стає надійним союзником, захисником імператорської влади, а імператори збагачують церкву земельними і грошовими пожалуваннями.11 травня 330 р. столиця імперії урочисто переноситься на береги Босфору. Стара грецька колонія Бізантій була розширена і перейменована у Константинополь. Перенесення столиці - явище не випадкове. Східні провінції були культурніші і багатші від західних. Економічний і культурний центр імперії перемістився на схід.Реформи Константина завершують реорганізацію сільського господарства. Раби-пекуліарії за своїм становищем вже з кінця II ст. н. е. мало чим відрізнялися від т. зв. колонів. Колонами в Римі називалися люди, як правило, з числа вільних, які брали в оренду земельний наділ. Власникам помість-сальтусів була вигідна лише довгострокова оренда. Земля розбивається на дрібні ділянки, які обробляються рабами - пекуліаріями і вільними - колонами. На початках раб працює за 1/6 чи навіть 1/9 врожаю, решта відходить господареві. Колон віддавав 1/3 врожаю (а не 5/6) і мав відробити 6-12 днів у рік на свого господаря. Але поступово раб піднімався до становища «вільної» людини (з нього знімаються юридичні обмеження тощо), а вільний селянин опускається до кріпацтва, тобто проходить фактичне урівняння цих двох категорій землеробів.Імператорська конституція Константина (332 p.) позбавляла колона права переходити з одного маєтку до іншого. Утікач надалі повертався господареві в кандалах. Той, хто прийняв його, сплачував власникові суму неотриманих податків і платежів. Такий порядок фактично означав переростання рабовласницьких відносин у феодальні.Щось подібне відбувалося і у ремісничому середовищі. Колишні раби, вільновідпущеники і вільні люди тепер рівною мірою залежать від власника сальтуса, живуть на окремих хуторах чи в селах зі своїми ремісничими майстернями, крамницями, ятками, виконуючи однакові повинності і сплачуючи оброки. Син власника ремісничої майстерні чи торгової ятки успадковує становище батька.Останнє об'єднання імперії у одних руках відбувається за імператора Феодосія І (379-395). За його правління колони були остаточно прикріплені до землі, а ремісники - до корпорацій і міст. Панівною релігією стало християнство. Після його смерті імперія остаточно розпадається на Західну і Східну. В 410 р. готи на чолі з Аларіхом вперше вступають у Рим. У 476 р. вождь германських найманців Одоакр скидає останнього імператора Західної Римської імперії Ромула-Августула, і ця імперія перестає існувати, навіть формально.


26.06.2014; 23:31
хиты: 607
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь