пользователей: 28032
предметов: 12003
вопросов: 223398
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

4 курс 2 семестр:
» гена
» мартинов
» дек
» дек 2
» дек 3
3 курс 2 семестр:
» СССР
» ccch 2
3 курс 1 семестр:
» CИД
» СИД 2
» rubel
» Папенко
2 курс 2 семестр:
» Мотрук
» СИТ
» Котляров
» Мельничук
II семестр:
» второй модуль Россия
» Первый модуль Россия
» Давня
» Екзамен Українська Етнологія
» English
» Античність
» етнологія
» Первый модуль Этнология
» первый модуль - нова история Украины
» первый модуль - нова история Украины 2
» второй модуль философия
» Українська мова
» Спецкурс - греки
I семестр:
» История первобытного общества
» История Древнего Востока

Завоювання Римом Центральної та Південної Італії. Пірр. Утворення системи Римсько - Італійського союзу

Центральна: після утвердження римлян в південній частині Лація сусідньою стала Кампанія + посилився натиск самітів. 1 самнітська війна: 343 – 341 – перемога римлян + Кампанія, після 2 латинської війни кампанійці та волоски змушені були передати значну частину земель Риму + divide et impera. 2 самнітська війна – 327 – 304 – захоплення Неаполя + гірський Самній, 304 самніти попросили мир. Вторгнення галлів забезпечило укріплення самітів, які почали 3 самн.війну 298 – 290 + Самнітська федерація припинила своє існування.

Південна: початок ІІІ ст. до н.е. – складна ситуація на пд. – протиріччя греків + вторгнення інших племен. Для заспокоєння – рим. війська у Фурію + одночасно – вторгнення тарентійців. Тарент запросив Пірра – родича  Александра Македонського і у 280 р.до н.е. він прийшов в Італію (Гераклея) +279 – Аускул (Піррова перемога) + слони,  275, Малевентум-Беневентум. Після загибелі Пірра римляни залишили Тарент + вся Італія підкорена Римом.

Римсько – Італійський союз: союз Риму над всіма полісами + різні умови: самоуправління (жителі деяких полісів Лація)/обмежені у правах (латинські, аврункські, етруські міста)/неповноправні (Капуя, Куми)/союзники + спільна державно - правова структура + поліси зберігалися, але трансформувалися на римський манер, загальнонародна земля, ці поліси тратили самостійність, а Рим замкнутість


20.05.2015; 14:17
хиты: 475
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь