пользователей: 28216
предметов: 12109
вопросов: 227655
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

4 курс 2 семестр:
» гена
» мартинов
» дек
» дек 2
» дек 3
3 курс 2 семестр:
» СССР
» ccch 2
3 курс 1 семестр:
» CИД
» СИД 2
» rubel
» Папенко
2 курс 2 семестр:
» Мотрук
» СИТ
» Котляров
» Мельничук
II семестр:
» второй модуль Россия
» Первый модуль Россия
» Давня
» Екзамен Українська Етнологія
» English
» Античність
» етнологія
» Первый модуль Этнология
» первый модуль - нова история Украины
» первый модуль - нова история Украины 2
» второй модуль философия
» Українська мова
» Спецкурс - греки
I семестр:
» История первобытного общества
» История Древнего Востока

34.Криза полісу. Його прояви в соціально-економічній, політичній, ідеологічній сферах.

Руйнівна Пелопоннеської війна справила великий вплив на положення грецьких полісів у першій половині IV ст. до н. е.. Поразка Афін і розпуск такого економічного і політичного об'єднання, як перший Афінський морський союз, знову кинули Грецію в стан роздробленості, призвели до розриву сформованих економічних зв'язків, до необхідності їх переорієнтування. Війна, одна з самих кровопролитних у грецькій історії, привела до колосальної розтрати матеріальних і людських ресурсів, грошових коштів, загибелі великих цінностей. Безжально вирубувалися оливкові гаї і виноградники, спалювалися посіви, були зруйновані багато міст (наприклад, Платеї).Грецький поліс надав сприятливі можливості для розвитку економіки, формування соціальної структури, політичній організації і культурі грецького народу. Він розвивався як основний осередок рабовласницького суспільства. Широкий розвиток рабства, перетворення його в основу суспільних відносин було закладене в самої полісної структурі, що передбачала панування приватної власності, зростання товарних зв'язків, створення сприятливих умов для політичної діяльності і культурного життя основної маси громадян.Рабовласницькі відносини характеризуються передусім глибоким впровадженням рабства у виробництво, як в сільській місцевості (в рабовласницьких маєтках і навіть в ряді селянських господарств), так і в міських майстернях і на будівництвах, раціональною організацією і високою мірою експлуатації рабів.У полісах сформувалися такі передові політичні ідеї, як ідея демократичної республіки, що отримала найбільш повне вираження в афінської демократії, і поняття громадянина як носія чітко усвідомлених ,поняття свободи.Широке поширення рабського або залежної праці, її раціональна організація, активна участь громадян в політичній діяльності, розвиток особистості громадянина створювали сприятливі умови для підйому культурної творчості.Однак грецький поліс вичерпав свої внутрішні потенції до середини IV в. до н.е. і вступив в період кризи. Розвиток рабства підривав єдність цивільного колективу, вів до майнової і соціальної диференціації, розкладання цивільного колективу, загострення соціальних і класових протиріч. Існування численних незалежних дрібних і найдрібніших полісів, що постійно ворогують один з одним, викликало загальну нестабільність і політичний хаос, які ставили питання про саме існування цієї форми. Виходом з кризи стало включення раніше незалежних полісів в рамки великої держави, верховні правителі якого взяли на себе забезпечення внутрішнього порядку і зовнішньої безпеки для вхідних в цю державу полісів, надавши їм в інших справах внутрішню автономію. Ознаки кризи грецького полісу. 1)Ослаблення колективу (падіння політичної активності, зникнення почуття патріотизму, переважання егоїстичних інтересів тому загальними). 2)Об6езземлення найбідніших верств громадян (це було наслідком Другої Пелопонесскімі війни). Без землі людина не могла більше називатися громадянином і перетворювався в люмпена - людини, яка нічого не мав і до того ж, нічим не займався.Встановлено плату за відвідування народних зборів, викликана низькою політичною активністю і бідністю населення. 3)Майнова диференціація суспільства, поділ його на багатих і бідних. 4)Падіння ролі народного ополчення, заміна його загонами найманців. Це породжує величезну армію найманих воїнів, які шукають застосування своєї професії за межами Греції (наприклад, в Персії та Карфагені). 5)Багаті, але безправні жителі полісів отримують реальну можливість впливати на його політичне життя шляхом підкупу повноправного населення. 6)Зростання соціальної напруженості в суспільстві, викликаний вищеназваними причинами. У цій обстановці виникають пізно тиранії. відмінність пізніх тиранії від ранніх полягає в тому, що ранні тирани були вихідцями з аристократичних верств суспільства, які проводили політику в інтересах ,в умовах поляризації суспільства їхня політика була непослідовною, а режими короткочасними.


26.06.2014; 23:20
хиты: 888
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь