пользователей: 28205
предметов: 12092
вопросов: 227127
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

4 курс 2 семестр:
» гена
» мартинов
» дек
» дек 2
» дек 3
3 курс 2 семестр:
» СССР
» ccch 2
3 курс 1 семестр:
» CИД
» СИД 2
» rubel
» Папенко
2 курс 2 семестр:
» Мотрук
» СИТ
» Котляров
» Мельничук
II семестр:
» второй модуль Россия
» Первый модуль Россия
» Давня
» Екзамен Українська Етнологія
» English
» Античність
» етнологія
» Первый модуль Этнология
» первый модуль - нова история Украины
» первый модуль - нова история Украины 2
» второй модуль философия
» Українська мова
» Спецкурс - греки
I семестр:
» История первобытного общества
» История Древнего Востока

Першопочаткова реформа

Фактори що сприяли до появи першопочаткової реформи:

  1. Демографічний вибух (зросла військова активність греків, гоплітська реформа – створення фаланги з важкоо зброєнних воїнів, здешевлення амуніції воїнів – врезультаті сновою військової сили стає середній клас).
  2. Особливість аристократичної етики (агон – змагання аристократів за владу та в інших змаганнях: спорті, мистецтві).
  3. Зближення аристократії з верхівкою демосу (аристократи почали одружуватися з представниками ремісників та багатих торговців здля збагачення, гроші зрівняли аристократів та демос

Положенння реформи:

  1. Кодифікація діючого права (запис звичаєвого права). Аристократія втрачає юридичні важелі контролю за суспільством. (писемна фіксація,судочинство перестає бути привілеєм аристократії,можливість критики – удосконалення)
  2. Територіальний поділ община ділиться на територіальні округи не за родовим, а за сусідським принципом.
  3. Заборона кабального(боргового) рабства.
  4. Перерозподіл земельної власності (відновлення контролю общини за землями). Заборона на земельну власність іноземцям в Греції.
  5. Відновлення роботи народних зборів, які стають верховним законодавчим органом влади і яким були підпорядковані всі інші владні структури.
  6. Греція  переорієнтувалася на особливий античний шлях розвитку.

Значення реформи: гарантом свободи стає община,особливий тип держави – поліс,громадянин включається в організацію влади,народні збори – носій найвищої влади.демократизація).


28.07.2014; 15:42
хиты: 389
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь