пользователей: 28678
предметов: 12199
вопросов: 229892
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

4 курс 2 семестр:
» гена
» мартинов
» дек
» дек 2
» дек 3
3 курс 2 семестр:
» СССР
» ccch 2
3 курс 1 семестр:
» CИД
» СИД 2
» rubel
» Папенко
2 курс 2 семестр:
» Мотрук
» СИТ
» Котляров
» Мельничук
II семестр:
» второй модуль Россия
» Первый модуль Россия
» Давня
» Екзамен Українська Етнологія
» English
» Античність
» етнологія
» Первый модуль Этнология
» первый модуль - нова история Украины
» первый модуль - нова история Украины 2
» второй модуль философия
» Українська мова
» Спецкурс - греки
I семестр:
» История первобытного общества
» История Древнего Востока

133. Відновлення православної ієрархії 1620.

 Зростання впливу козацтва. 1620 – коли Феофан повертався з Москви він висвітив Івова Борецького митрополитом, був таємно переправлений в Кијв за сприянням Сагайдачного. В Лаврі з'јзд міщан і козаків за відновлення ієрархіј. На Подолі в Братській церкві висвятили Івова Борецького митрополитом. М.Смотрицький – єпископ Полоцький. І.Копинський – владика Перемиський. Ісаакій Борискович – Луцький. Тощо. Наказ схопити Смотрицького і Борецького як шпигунів. Але козаки завадили.

Боротьба за втрачені права православної церкви вимагала саме відновлення православної ієрархії, а для цього була необхідна підтримка православних шляхтичів і козацької старшини. З другого боку, духовенство мусило рахуватись зі зростанням ваги світських людей не лише в суспільному й культурному житті, але й у церковному управлінні. Все це робило можливим згуртування православних шляхтичів, духовенства й міщан для спільних дій на користь традиційної церкви.

Після відновлення православної ієрархії 1620 року, за митрополита Йова Борецького, Михайлівський монастир стає кафедральним, а при ньому з'являється друкарня.

Ще від часу Брестського собору виник антикатолицький ко¬зацький рух під проводом Северина Наливайка, а потім гетьма¬на Петра Сагайдачного. Цей рух мав велике позитивне значення для всієї Південно-Західної Русі. Із Львова та Вільно центр бо¬ротьби за стару релігію переноситься в Київ. При підтримці ко¬зацтва київське духовенство і міщанство дають відсіч уніатській ієрархії. Київська лавра, древній Печорський монастир завдяки новим діячам із Галичини, таким як Плетенецький, Копистен-ський та ін., перетворюється у великий центр церковно-націо¬нальної діяльності. Поряд з ними в 1615 р. засновується брат¬ство^ до якого і записується козацький гетьман Петро Сагайдач¬ний з усім військом запорозьким, і воно швидко посідає місце в культурному й релігійному житті українського народу.

Під захистом козацького війська у 1620 р. відновлюється пра¬вославна ієрархія і тримається доки уряд не був змушений виз¬нати її існування. Відновлення православної ієрархії було здійсне¬не патріархом Єрусалимським Феофаном в 1620—1621 рр. і мало важливе значення для православної церкви. З кончиною єпис¬копа Перемишльського Михайла у 1610 р. православна церква залишилася з одним архієреєм — єпископом Львівським Єре-мією (Тісаровським). Після його смерті уряд Сигізмунда III од¬разу ж проголосив би православну церкву позбавленою єписко¬па, тобто неіснуючою. Ось чому патріарх Феофан призначив у Києві єпископа, якого «православні оцінили як великий дар провидіння Божого, спасительний дар Святого Духу».

 


15.06.2014; 20:10
хиты: 128
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь