пользователей: 28678
предметов: 12199
вопросов: 229892
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

4 курс 2 семестр:
» гена
» мартинов
» дек
» дек 2
» дек 3
3 курс 2 семестр:
» СССР
» ccch 2
3 курс 1 семестр:
» CИД
» СИД 2
» rubel
» Папенко
2 курс 2 семестр:
» Мотрук
» СИТ
» Котляров
» Мельничук
II семестр:
» второй модуль Россия
» Первый модуль Россия
» Давня
» Екзамен Українська Етнологія
» English
» Античність
» етнологія
» Первый модуль Этнология
» первый модуль - нова история Украины
» первый модуль - нова история Украины 2
» второй модуль философия
» Українська мова
» Спецкурс - греки
I семестр:
» История первобытного общества
» История Древнего Востока

Городельський з’їзд 1413р та три привілеї.

Городельська унія — угода між польським королем Владиславом II Ягайлом та великим князем литовським Вітовтом, укладена 2 жовтня 1413 р. в замку Городель на річці Західний Буг.

Причини

укладення

· Суттєве зміцнення позицій Великого князівства Литовського внаслідок перемоги в Грюнвальдській битві

· Посилення прагнень литовських князів здобути незалежність від Польщі

· Згода поляків на певні поступки Литві з метою збереження польсько-литовської унії

Основні умови

· Заперечувала положення Кревської унії 1385 р. й підтверджувала існування Великого князівства Литовського з його політичною самостійністю

· Надання Вітовту прав пожиттєвого правителя Великого князівства Литовського під зверхністю польського короля

· Уніфікація адміністративно-територіального устрою за польським зразком, запровадження у Литві власного сейму та посадових осіб, подібних до польських

· Українські землі після смерті Вітовта не переходили під владу польського короля,

як це передбачалося Віленською унією, а залишалися у складі Литовської держави

· Зрівняння у правах і привілеях шляхти католицького віросповідання Литви і Польщі.Литовці-католики, на відміну від православних, мали можливість повністю розпоряджатися своїми землеволодіннями (до цього землеволодіння належали їм умовно)

Наслідки

 · Зміцнення союзу Великого князівства Литовського і Польського королівства в боротьбі з Тевтонським орденом

· Стала провісником релігійної нетерпимості прокатолицької польської державної влади до прихильників православ’я на підпорядкованих їй землях 

Призвела до релігійного розколу між православними народними масами й окатоличеною знаттю у Великому князівстві Литовському і, зокрема, на українських землях 3 привілеї :

1)ВКЛ окреме формування, офіційний титул ВЛК. ВКЛ – не ліквідовувався після смерті Вітовта. Участь у виборах мали брати Пол король і його делегація. ВКЛ і РП в єдності.

ІІ(Легітимація литовського панства) – 47 чоловік що можуть прийняти польських гербів.

ІІІ – підтвердження прав на усі попередні надання і привілеїв, земля – у спадок, на продажу. Заборона насильного видання заміж.


15.06.2014; 19:57
хиты: 79
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь