пользователей: 30036
предметов: 12322
вопросов: 233337
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

4 курс 2 семестр:
» гена
» мартинов
» дек
» дек 2
» дек 3
3 курс 2 семестр:
» СССР
» ccch 2
3 курс 1 семестр:
» CИД
» СИД 2
» rubel
» Папенко
2 курс 2 семестр:
» Мотрук
» СИТ
» Котляров
» Мельничук
II семестр:
» второй модуль Россия
» Первый модуль Россия
» Давня
» Екзамен Українська Етнологія
» English
» Античність
» етнологія
» Первый модуль Этнология
» первый модуль - нова история Украины
» первый модуль - нова история Украины 2
» второй модуль философия
» Українська мова
» Спецкурс - греки
I семестр:
» История первобытного общества
» История Древнего Востока

Політика ВКЛ та ПК за Жигімонта І

І був обраний великим князем литовським 1506р. а за півтора місяці і королем польським у спадок за своїм братом він отримав численні проблеми, передусім фінансові, спричинені виснажливою війною з Московщиною котра спустошила литовську скарбницю. Ще за Олександра значного поширення набула практика внутрішніх позик під заставу держ. земель. До неї ж ,щоб забезпечити себе необхідними коштами мусив вдаватися Сигізмунд,особливо під час московсько-литовської війни 1512-1522. на прикінці якої це джерело було практично вичерпане ,водночас були передані в оренду всі прибуткові статті держ. бюджету: мита, корчми і т.ін.Виходом із цого фінансового глухого кута стали надзвичайні податки – серебщина та поголовщина.Першу щодо шляхетських підданих було юридично скасовано Казимировим привілеєм 1447р. Тож для отримання від шляхти цієї субсидії Сигізмунд був змушений скликати загальний сейм. Вперше це сталося у 1507р. у переддень війни з Московщиною коли постала потреба черговому наймі жовнірів. У30-х рр..16ст.почала запроваджуватися серебщина яка збиралася 3р. поспіль; відтак цей податок втратив свій надзвичайний характер,хоча кожного разу його збір проводився за згодою шляхти котра з’їжджаласяна загальноземські сейми. Вона ж санкціонувала  збір поголовщини.Її сплачували всі мешканці ВКЛ.З огляду на ці фінансові нововведення сеймування шляхти набуло регулярного характеру. Коло проблем, які розглядалися на сеймових засіданнях ,поступово розширювалися. Якщо за часів Олександра на порядок денний виносилися тільки питання  обрання великого князя литовського та взаємин із Польщею, то за Сигізмунда до компетенції сейму були віднесені рішення про початок , продовження або припинення воєнних дій( зокрема, саме за сеймовою резолюцією розпочалася так звана Стародубська війна 1534- 1537)Водночас сейм став активним учасником законотворчого процесу, ініціювавши кодифікацію чинного права. На прохання учасників Віленського сейму 1514р. Сигізмунд зголосився на створення комісії  злочинних легістів ,,\котра уклала лит. Статут який був запроваджений після ухвалення його статей на сеймових засіданнях.Сейм1507р. Ухвалив рішення згідно з яким шляхтичі мали переписати своїх підданих і подати укладені реєстри Сигізмунду.Згодом наприк. 20-х рр.16ст. порядок проведення пописів і норми військ. Служби були змінені:кінний ратник мав виставлятися в 8 служб, а переписи стали здійснюватися спеціальними комісарами. Водночас давалися в знаки і здійснення Сигізмундом кроків щодо зміцнення військ. сили. Важливим заходом уряду стало створення за польським взірцем посади найвищого гетьмана. Забов’язання   надавати каштелянії, воєводства  та інші вищі посади тільки католикам . було включено до привілею виданого в 1529р.


15.06.2014; 19:47
хиты: 86
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2019. All Rights Reserved. помощь