пользователей: 28678
предметов: 12199
вопросов: 229892
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

4 курс 2 семестр:
» гена
» мартинов
» дек
» дек 2
» дек 3
3 курс 2 семестр:
» СССР
» ccch 2
3 курс 1 семестр:
» CИД
» СИД 2
» rubel
» Папенко
2 курс 2 семестр:
» Мотрук
» СИТ
» Котляров
» Мельничук
II семестр:
» второй модуль Россия
» Первый модуль Россия
» Давня
» Екзамен Українська Етнологія
» English
» Античність
» етнологія
» Первый модуль Этнология
» первый модуль - нова история Украины
» первый модуль - нова история Украины 2
» второй модуль философия
» Українська мова
» Спецкурс - греки
I семестр:
» История первобытного общества
» История Древнего Востока

Латинське шкільництво в украјнських містах

Княжі часи не залишили по собі виразної системи Ш., що ускладнювало збереження О. на Україні після занепаду Київської Держави. Брак власної шкільної системи, особливо - вищої, українці надолужували, виїжджаючи до латинських університетів у Кракові, Празі і Зах. Европі. Укр. школи стояли на низькому рівні, але були досить поширені. Школи були звичайно при церквах, де вчили дяки. Наука починалась від 7 р. життя. Уявлення про те, з чого вчили, дає буквар І. Федоровича 1574, укладений за грец. і болг. зразками.Розвиток прот. (поль.-нім.-латинської) О. на Україні і Білорусі в 16 і на поч. 17 ст. (кальвінські школи в Панівцях на Поділлі, соцініянські в Киселині під Володимиром, Хмільнику, Гощі, Берестечку) і зокрема єзуїтських поль.-латинських шкіл (колегії в Ярославі 1575, академія в Замості 1595 й ін. — разом 23 на Україні) спонукав правос. піднести рівень своїх ц.-слов. шкіл. За прот. і кат. зразками кн. К. Острозький створив правос. школи в Турові (1572), Володимирі (1577) і найкращу в Острозі (бл. 1580, див. Острозька школа). Крім того, подібні школи виникли в Смотричі (1579) і Холмі (1582). Крім ц.-слов. мови, введено до них латинську, грец. і поль. мови.

Зміна світогляду, зміна ставлення до книги. З сакральној перетворюється на утилітарне. На Зах У перші осередки торговлі літературою з Зх.Європи. Виникають латинськи школи при католицьких соборах. „Озбројвши" учнів латиною відкривалися двері до університетів. Розвиток Латинськој культури завдяки розширенню кількості студентів-русинів в Європі.І так Русь, , позавиділа їхнім звичаям, їхній мові й наукам, а, не маючи своїх наук, у науки римські свої діти давати почали, і ці з науками звикли до їхньої віри. І так помалу науками своїми все руське панство до римської віри привели, що потомки руських князів із православної віри на римську вихрестилися і назвиська та імена собі позміняли, щоб не було пізнати, що вони потомки благочестивих прадідів своїх...»Середня школа обіймала науку грецької й латинської мови та вищі ступені літературної освіти: поетику й риторику. До грецької мови прикладали особливу увагу, бо вона лучила Україну з грецькою церквою, а також у торгових зв’язках із Царгородом її знання було необхідне. Братство поставило греччину на високому рівні: дидаскалом (учителем) був єпископ Арсеній, уродженець Фессалії. Він невдовзі видав першу грецьку граматику — «Адельфотес», складену за допомогою своїх учнів. У 1622 р. гетьман Петро Конашевич Сагайдачний утворив окрему фундацію на утримання учителів грецької мови. У школі звертали велику увагу на те, щоб ученики вживали чужу мову в щоденній розмові: «щоб діти одне другого питали по-грецьки і щоб їм відповідали по-словенськи; також питаються по-словенськи і щоб їм відповідали у простій мові; і не мають з собою говорити простою мовою, тільки словенською і грецькою».


15.06.2014; 19:35
хиты: 119
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь