пользователей: 28690
предметов: 12200
вопросов: 229970
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

4 курс 2 семестр:
» гена
» мартинов
» дек
» дек 2
» дек 3
3 курс 2 семестр:
» СССР
» ccch 2
3 курс 1 семестр:
» CИД
» СИД 2
» rubel
» Папенко
2 курс 2 семестр:
» Мотрук
» СИТ
» Котляров
» Мельничук
II семестр:
» второй модуль Россия
» Первый модуль Россия
» Давня
» Екзамен Українська Етнологія
» English
» Античність
» етнологія
» Первый модуль Этнология
» первый модуль - нова история Украины
» первый модуль - нова история Украины 2
» второй модуль философия
» Українська мова
» Спецкурс - греки
I семестр:
» История первобытного общества
» История Древнего Востока

Основні пункти Люблінської унії Передумови укладання унії

Литва внаслідок поразок у московсько-литовських війнах кінця ХV — початку ХVI ст., Лівонській війні, що тривала з 1558 р., опинилася у стані глибокої кризи і прагнула отримати воєнну допомогу від Польщі

·Литовські магнати, прихильники незалежності, погоджувалися на об’єднання лише за умови існування окремого сейму і фактичного забезпечення 

свого привілейованого становища в державі. Середня і дрібна шляхта, незадоволена пануванням у князівстві великих землевласників, сподівалася внаслідок об’єднання дістати можливість безпосередньо впливати на вирішення державних справ

·Польща прагнула скористатися воєнними невдачами і ослабленням Великого

князівства Литовського, щоб поширити свій вплив на слов’янський схід, до чого прагнуло польське шляхетство

·Польські магнати, середня і дрібна шляхта в цілому підтримували ідею об’єднання

двох держав. Вони розраховували, що це відкриє їм нові можливості для отримання

орних земель і залежних селян. Поляки, відкидаючи пропозиції литовських магнатів, виступали за включення Литви до складу Польщі

·Українська сторона сподівалася, що в об’єднаній державі стане можливим налагодити ефективну оборону від турецько-татарських нападів і покласти край шляхетським наїздам (збройним нападам) у польсько-українському прикордонні, Прагнення до поліпшення торгівлі з країнами Зх.Європи

·Українські князі висували пропозицію об’єднати Україну, Польщю та Литву в одну державу на рівних засадах (К.-В. Острозький), наполягали на збереженні свободи віросповідання і місцевих звичаїв. Дрібна і середня шляхта, що не мала таких привілеїв, як магнати, підтримувала об’єднання, розраховуючи здобути юридичну рівність з магнатами і набути впливу на перебіг політичних подій в державі

 

Люблінська унія — угода про об’єднання Польського королівства і Великого князівства Литовського в єдину державу — Річ Посполиту, підписана 28 червня 1569 р. На спільному засіданні депутатів польського і литовського сеймів.

осоні умови

· Об’єднання Польщі й Литви у федеративну державу, очолювану виборним монархом, який одночасно є польським королем і великим князем литовським. Він мав обиратися на спільному польсько-литовському сеймі й коронуватися в Кракові 

Створення єдиного сейму, грошової системи і ведення спільної зовнішньої політики

· Збереження Польщею і Литвою свого державного статусу: окреме законодавство, судова система, центральний і територіальний уряди, військо і фінанси. Проте в Литві власний сейм ліквідувався

· Перехід до складу Польщі українських земель — Підляшшя, Волині, Київщини та Брацлавщини.


15.06.2014; 19:26
хиты: 81
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь