пользователей: 28678
предметов: 12199
вопросов: 229892
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

4 курс 2 семестр:
» гена
» мартинов
» дек
» дек 2
» дек 3
3 курс 2 семестр:
» СССР
» ccch 2
3 курс 1 семестр:
» CИД
» СИД 2
» rubel
» Папенко
2 курс 2 семестр:
» Мотрук
» СИТ
» Котляров
» Мельничук
II семестр:
» второй модуль Россия
» Первый модуль Россия
» Давня
» Екзамен Українська Етнологія
» English
» Античність
» етнологія
» Первый модуль Этнология
» первый модуль - нова история Украины
» первый модуль - нова история Украины 2
» второй модуль философия
» Українська мова
» Спецкурс - греки
I семестр:
» История первобытного общества
» История Древнего Востока

Римська легенда Литви

Прообразом для неї став сарматський міф, який у 15 ст започаткували польські хроністи: кочівники сх.. Європи сармати поборюють Рим, саме від них і походять Пол. Ян Длугош(к.15ст) пише, що сармати прородичі з риму, тому предками шляхти є і сармати і римляни. Власне римська легенда вперше фіксується хроністами ордену на тер. Прусії: Петро Дюсбургський, у Хр. 14ст пише про битву литовських воїнів з самим Цезарем. Виникає версія, що полонені римляни потрапили до Литви і заснували правлячу династію(етногр. доказом є Ромове свято в Литві). Цю ідею розвинув Длугаш впродовж 16ст, виникла легенда про боротьбу литовців то з Цезарем то з А.Македонським. Римська легенда входить до складу хр. ВКЛ, що є ядром ІІ лит зводу. 500 родин римських шляхтичів з Риму перебралися у Литву на чолі з Палемонтом, свояком Нерона, засновником династії, генеалогія якої розкривається далі. Дещо відмінні версії наводять М.Стрийковський, Хр.Биховця. Легенда вже існувала у сер 15 ст, про неї говорять на Луцькому з’їзді але формується пізніше. Аналогічні легенди існують у сербів, чехів, болгар, укр. Еліти(сер 18ст). На поч. 16 ст. Виникає легенда „про 3 Рим”.


15.06.2014; 19:21
хиты: 82
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь