пользователей: 30059
предметов: 12324
вопросов: 233379
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

4 курс 2 семестр:
» гена
» мартинов
» дек
» дек 2
» дек 3
3 курс 2 семестр:
» СССР
» ccch 2
3 курс 1 семестр:
» CИД
» СИД 2
» rubel
» Папенко
2 курс 2 семестр:
» Мотрук
» СИТ
» Котляров
» Мельничук
II семестр:
» второй модуль Россия
» Первый модуль Россия
» Давня
» Екзамен Українська Етнологія
» English
» Античність
» етнологія
» Первый модуль Этнология
» первый модуль - нова история Украины
» первый модуль - нова история Украины 2
» второй модуль философия
» Українська мова
» Спецкурс - греки
I семестр:
» История первобытного общества
» История Древнего Востока

Система кліентелли

Латиною cliens – залежна людина. Пом’якшена форма залежності земної і середньої шляхти від магнатів. Клієнти великих феодалів – це безземельна, малоземельна або середня шляхта, яка надвірною службою заробляє на прожиток, служить в надії отримати від патрону землю або забезпечити собі за протекцією патрону доступ до місцевих урядів. Клієнти не складали однієї соціальної групи. Їх становище залежало від власницьких прав на землю, отриману від патрона, більшість данин має бенефіційний характер, існувала практика пожалування землі, обтяженої певними службами, що прирівнювала клієнта до вассала-ленника.


15.06.2014; 19:21
хиты: 99
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2019. All Rights Reserved. помощь