пользователей: 27937
предметов: 11944
вопросов: 221598
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

4 курс 2 семестр:
» гена
» мартинов
» дек
» дек 2
» дек 3
3 курс 2 семестр:
» СССР
» ccch 2
3 курс 1 семестр:
» CИД
» СИД 2
» rubel
» Папенко
2 курс 2 семестр:
» Мотрук
» СИТ
» Котляров
» Мельничук
II семестр:
» второй модуль Россия
» Первый модуль Россия
» Давня
» Екзамен Українська Етнологія
» English
» Античність
» етнологія
» Первый модуль Этнология
» первый модуль - нова история Украины
» первый модуль - нова история Украины 2
» второй модуль философия
» Українська мова
» Спецкурс - греки
I семестр:
» История первобытного общества
» История Древнего Востока

Густинський літопис

Оригінал не зберігся, збереглося 3 копії, одна з них знайдена в Густинівському монастирі. Переписав цей твір у 1670р ієромонах Лосицький. Написаний на початку 16 ст. Негативно ставився до повстання Глинського, цікава  інформація про битву на Ворсклі, про останнього київського князя Семена Олельковича, антифеодальне повстання селян Буковини і Покуття під проводом Мухи. Автор високо освіченою і добре обізнаною з тогочасними джерелами людиною. Джерела: Короткий Київський літопис, Іпатівський літописи. Існує версія що літопис дописав сам Лосицький. Літописний звід, який нині прийнято звати Густинським літописом, було відкрито 1810р.О. І. Єрмолаєвим. Це хронографічна і літописна компіляція, укладена у 1623 – 1627р. Існує припущення, що її укладачем був Захарія Копистенський . Основний список 1670 р. виготовив ієромонах Густинського монастиря Михаїл Лосицький. Видання: 1) 1843р. у складі «ПСРЛ» півтора століття після цього літопис не розглядався, як повноцінне джерело. 2)  видання ІІ тому «ПСРЛ». У ньому 3 списки густинського літопису: а) складений ієромонахом Лосицьким 1670р. б) список, що належав Мгарському  монастирю в) список Московського архіву іноземних справ. Проблеми видання: ГЛ уміщений як додаток до тексту Іпатіївського літопису, що назавжди поставило на ньому печать маргінальності.  Джерела: 1. Іпатівський літопис 2.Воскресенський літопис 3.короткий Київський літопис 4.твори гр. і рим. письм.: Грегораса, Зонара, Сократа, Флавія 5.праці Кромера, Бєльського, Гваньїні, Стрийковського, Длугоша(на основі них зроблені примітки = зроблені пізніше якимось переписувачем) Дослідники: ГЛ протягом XVI –XVII ст. доповнювався і переписувався кілька разів. Тому  декілька розділів є додатками до літ., що створені пізніше приблизно XVII ст., приєднані до літ. і не мають нічого спільного є з основним твором.Ознакою додатків є те, що в них немає посилання на дж., як в основному тексті.Свідченням того, що додатки приєднані пізніше є той факт, що з 1516 по 1582рр. відсутні будь – які матеріали.До додат. належать: «О начале козаков», «О пременение нового календаря», «О унии, како почася в Руской земле»Постать автора. Був освічений, добре обізнаною з тогочасними джерелами, з високим почуттям патріотизму. Особа православної віри, симпатизує козацтву. Відчувався сум автора за долю України під час нападу татар. Фактично літопис закінчується розповіддю про напад татар на Московську державу  і епідемією чуми в Кракові 1515р. інший текст – додатки, що не стосується літопису тривають до 1597р.Особливості 1. використання і посилання різних інших джерел 2. багато фактичних помилок(Гед. у 1305р. оволодів Овручем, Житомиром. Це було у 1362р.) Оригінал ГЛ не зберігся. До нас дійшли три його копії, написані не раніше XVII ст.1. Одна знайдена в Густинському монастирі (м. Прилук) 2. Друга – в Мгарському монастирі(Лубни, Полтавщина) 3. Московський архів Міністерство закордонних справ.Копію , що знайдена Густинському монастирі  переписав у 1670р. Списки: рукопис і зібрання Срезневського поч. 18ст., півустав, філігрань герб Амстердама; Архівський список – півустав кін. 17ст. без закінчення, уривається на статті під 1370р.; Софіївський. Ті що збереглися у складі збірників(два типи): 1) Г список у якому крім текстів ГЛ уміщено документи в основному актового характеру, місцевий монастирський літопис та додана у 18ст. склад цього збірника є дуже не характерним для списків ГЛ. 2) списки: Мгарський; збірник бібліотеки МДУ І пол. 18ст.; збірник колишнього синодального зібрання. Конвой – житія святих «мучиників – варягів, Володимира та митрополита Костянтина За О. Толочко був створений поч. 20-х р. 17ст.(бо основне джерело Хлєбніковський список, створ. в кін. 16ст.). Дж: 1) списки Іпатіїв в літ. – Хлєбніковський  і Погодинський(23.03.1621р.). 2) «Палідонія» З. Копистенського. ГЛ користується текстом  пд. – рус. зводу в списку не раднішого за поч. 17ст.   


15.06.2014; 18:51
хиты: 574
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь